8 apr 2021, 8:52

ICA Strömmen i Torrom bygger ut – tomma hus skulle vara en storsäljare

En man
Erik Palmqvist, ICA-handlare i Torrom.

– Vi hoppas att vi kan sätta spaden i marken i maj och att utbyggnaden ska vara klar i slutet av sommaren.

Det säger Erik Palmqvist, framgångsrik ICA-handlare i Torrom, som snart får större lokaler.

Tillsammans med sin personal lever han numera trångbott på sin arbetsplats, redan fyra år efter det att den nybyggda butiken invigdes.

Trångboddheten beror bland annat på den utökade service som butiken tillhandahåller i dag. Här finns exempelvis utlämning för post, apotek och systembolag och i dag utnyttjas det mesta av personalutrymmena som tillfälliga lagerlokaler.

– Den här servicen har vuxit efterhand, och det gäller inte minst systemvarorna. Postutlämning har vi haft här sedan i somras.

Den planerade utbyggnaden blir på cirka 55 kvadratmeter. 

Bättre än väntat

Hur har då utvecklingen för butiken varit sedan invigningen?

– Den har varit bättre än vi nånsin vågade tro, säger Erik. Köptroheten bland åretruntboende har ökat väsentligt och det kommer, glädjande nog, allt fler även från andra orter och handlar här.

Sommaren är dock fortfarande den stora högsäsongen med alla sommarboende och tillfälliga besökare i denna del av Höga Kusten.

ICA Strömmen har i dag sex anställda, ett antal som stiger under några hektiska sommarmånader. 

Målsättningen har hela tiden varit att butiken ska fungera som den naturliga träffpunkten i området. 

– Så har det också blivit, säger Erik. Och vi siktar på att så småningom kunna vidareutveckla tanken på en liten trivsam fikahörna, där man kan träffas över en kopp kaffe.   

Lokalt engagemang

Norabygden har visat upp en positiv utveckling under flera år. Föreningsliv, näringsliv och enskilda jobbar tillsammans för att utveckla området och det sker med butiken och macken som nav.

Ett exempel på nya satsningar är ett lekområde, som nu är på gång att genomföras. Det blir i form av en stig från Noraparken till skolan.

– Det finns ett stort intresse av att flytta hit till Nora, säger Erik. Det gäller inte minst barnfamiljer, som förutom en naturligt trivsam miljö också vill ha en service som förenklar vardagen och höjer livskvaliteten. Och mycket av det kan man hitta här hos oss.

– Hade vi haft tomma hus i sortimentet, hade det nog också varit en storsäljare.