8 sep 2021, 14:59

Höstturné med näringslivet i fokus – träffar med företagare på fem orter

Två kvinnor framför en fontän
Fr v tillväxt- och näringslivschefen Susanne Königson och kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm. Foto: Bo Wikman.

Fem träffar med företagare på olika platser i kommunen.

Det är vad som sker mellan den 23 september och 6 oktober. Då åker Kramfors kommuns näringslivsenhet på turné för att bland annat berätta om kommande aktiviteter och informera om satsningar.

– Vi ska fördjupa samverkan med det lokala näringslivet och det känns särskilt kul att träffa företagare fysiskt på deras hemmaplaner, säger tillväxt– och näringslivschefen Susanne Königson. 

Hon kommer att var med på alla träffar tillsammans med näringslivsutvecklarna Janne Mellander, Marcus Grönlund och Mikael Berggren. Deltar gör bland annat även kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

– Politiken har med bred enighet tagit beslut om att vi ska prioritera företagsfrågorna, säger Malin Svanholm.

– Företagen är viktiga för oss. De skapar sysselsättning, attraktionskraft och genererar skatteintäkter som gör att kommunen kan bygga välfärd och ha bra service till medborgarna.

Uppsatt mål

Det finns också ett uttalat mål: att genom gott samarbete med företagen uppnå Västernorrlands bästa företagsklimat till 2025.

Dagen innan den första företagsträffen släpps årets ranking av företagsklimatet i landets kommuner av organisationen svenskt Näringsliv.

– Vår förhoppning är att Kramfors kommer att klättra ett antal placeringar. Det ger en indikation på att de åtgärder vi vidtagit gett resultat och det skulle inspirera oss i vårt fortsatta arbete, säger Susanne Königson.

Fr v näringslivsutvecklarna Mikael Berggren, Janne Mellander och Marcus Grönlund.

Mycket på gång

Under företagsträffarna kommer det att informeras om kommande aktiviteter.

– Det finns en hel det intressant som är på gång. Bland annat sådant som handlar om att skapa mötesplatser för företagen, säger Janne Mellander.

Ett aktuellt projekt är de planerade vindkraftsbyggena i kommunen.

– Här kommer vi både att kunna berätta om hur långt fram i processen man kommit med dem och förklara hur lokala företag kan agera för att kunna sälja varor och tjänster till vindkraftprojekten, säger Marcus Grönlund.

Mikael Berggren avslutar:

– Nu ser vi fram emot träffarna och hoppas få konstruktiva förslag om hur vi tillsammans ska fortsätta jobba för ett starkare företagsklimat i vår kommun.