7 sep 2022, 14:09

Höstträffar på fem orter med företagen i fokus

En person framför en bildskärm med flera sittande personer som lyssnar. I en stor lokal
En bild från fjolårets företagsträff i Ullånger.

Näringslivsenheten bjuder in till fem höstträffar med företagen i fokus.

Syftet är skapa ett ännu starkare företagsklimat genom ökad dialog och samverkan.

Vid varje träff ges information om:

* hur vi jobbar med målet att nå Västernorrlands bästa företagsklimat 2025

* det aktuella läget med vindkraftprojekt

* möjligheterna till en civilpliktsutbildning till Kramfors

* besöksnäringen sommarsäsongen 2022

* kompetensförsörjning och talangattraktion

* inflyttning och attraktionskraft

Lokala företagare har en programpunkt vid varje träff.

Det kommer också att finnas representanter på plats från Miljö- och Byggenheten, Upphandlingsenheten, Arbetsförmedlingen och från företagens vänner. Möjlighet till dialog efter informationen.

Vi bjuder på enklare förtäring.

HÖSTENS PROGRAM:

4 oktober kl. 7.30-8.30 Kusthallen, Nordingrå

4 oktober kl. 11.30-12.30 Ullångers Hotell

5 oktober kl 7.30-8.30 Dallas Pizzeria, Nyland

6 oktober kl. 7.30-8.30 Dockstavarvet

7 oktober kl. 7.30-8.30 First Hotel Kramm, Kramfors

OBS! Obligatorisk förhandsanmälan senast den 3 oktober kl 9.00 på:

https://e-tjanster.kramfors.se/foretagstraffar