10 aug 2021, 15:50

Höga Kusten kan stimulera till inflyttning och företagssatsningar i Kramfors kommun

Ett sommarlandskap med ängar, hav och berg
Nordingrå.

I Kramfors kommun finns det cirka 4 600 fritidshus. 65 procent av dem – över 3 000 – ägs av personer som inte är skrivna i kommunen. Det motsvarar totalt 548 100 gästnätter om året.

– Skulle en andel av dessa fritidshusägare bli permanentboende i stället, skulle det ge positiva effekter på befolkningsutvecklingen,  säger Roger Marjavaara, docent i turismgeografi på Umeå universitet.

Kramfors sticker ut när det gäller andelen fritidshusägare som är skrivna i en annan kommun. 

Du kan själv se det genom att studera kartor och statistik här nedan:

– Kramfors är en anomali i Norrland. Höga Kusten blir allt attraktivare och det gäller inte minst i Kramfors kommun, där 76 procent av själva världsarvsområdet ligger. Det här avspeglar sig också på hur priserna på fritidshus i området ökar, säger Roger Marjavaara som är välbekant med området.

Han tillhör kategorin husvagnsägare som tillbringat många dygn i olika delar av Höga Kusten.

Stor potential

Roger tycker att statistiken över ägarförhållandena för fritidshus i Kramfors kommun kan tolkas positivt ur ett framtidsperspektiv.

– Det finns stor potential i att kunna få fler fritidshusägare att välja att bo i kommunen året om och därmed bidra med ökade intäkter till service och välfärd.

– Redan nu bidrar fritidshusägarna med viktig konsumtion, bland annat för livsmedelsbutiker, restauranger och bygghandlare. Men konsumtionen är främst koncentrerad till sommarmånaderna.

En ökad nyttjandegrad – helst året runt – skulle ge stora effekter för en kommun som tillsammans med grannkommunen Sollefteå sedan 1950–talet i stort sett halverat sin befolkning.

Intressant område

Roger Marjavaara menar att varumärket Höga Kusten kan ge Kramfors kommun stora möjligheter i fråga om fler besöksnätter, ökad inflyttning och företagssatsningar inom främst besöksnäringen.

Roger Marjavaara, docent i turismgeografi på Umeå universitet. Foto: Samuel Pettersson.

– Området kring Skuleberget är särskilt intressant genom den nya linbanan och de entreprenörer som utvecklar nya verksamheter där. Men generellt finns det goda chanser att man inte bara där och längs kusten utan även mer inåt landet, kan locka fler människor att vilja bo här.

– Pandemin har fått många storstadsbor att både fundera på och faktiskt flytta ut på landet. Att kunna jobba på distans har gett nya möjligheter att bo på andra platser. Höga Kusten är ett starkt varumärke och Kramfors kommun ska dra nytta av det på alla sätt. Med kloka strategier och målmedvetet arbete kan Kramfors gå en ljus framtid till mötes, säger Roger Marjavaara.