17 jan 2022, 8:35

Höga Kusten Företagsmässa i Kramfors flyttas fram till 6-7 maj

Människor i en mässhall
En bild från Höga Kusten Företagsmässa 2018, som besöktes av cirka 5 000 personer.

Höga Kusten Företagsmässa i Tennishallen, Kramfors, som var planerad att genomföras 1-2 april, flyttas fram till 6-7 maj.

Skälet till detta är Coronaläget.

– Det är ett väl genomtänkt beslut som vi fattat i samråd med Sollefteå kommun – som är medarrangör – och med företagarorganisationerna, säger näringslivsutvecklare och mässansvarige Mikael Berggren.

– Vi vill ta höjd för att kunna genomföra mässan när läget förhoppningsvis är gynnsammare.

Fler än hälften av monterplatserna är bokade.

– Intresset är stort men många har nog varit tveksamma på grund av smittspridningen. 

Information om nya datum har gått ut till dem som bokat monter.

– I och med förändringen ändrar vi också tidpunkten för sista dag att boka monter till rabatterat pris. Det nya datumet är 15 februari.

Fram till det datumet kostar 3x3m monter 2 900 kr exklusive moms.

Efter 15 februari är priset 4 000 kr exkl moms.

Mer information och bokning på: hogakustenforetagsmassa.se