1 maj 2023, 11:20

Har du en produkt eller tjänst som kan vara intressant för Försvarets Materielverk?

Flera människor i en stor konferenslokal.

Nyligen genomfördes konferensen “Leverans och Försvar” i Storlien. Den handlade om hur företag ställer om i en turbulent tid för att möta ökad efterfrågan på materiel och tjänster till totalförsvaret, samt hur vi påverkas av ett NATO-medlemskap, gränsbarriärer och informationssäkerhet.

Konferensen var ett samarrangemang mellan Sverige och Norge.

Kramfors kommuns Näringslivsenhet tillsammans med HKIG, Höga Kusten industrigrupp, var med på konferensen.

Ett av många ämnen var hur företag kan bli en leverantör till FMV, Försvarets materielverk, det vill säga erbjuda materiel för ett starkare totalförsvar. Det handlar alltifrån strumpor och lovikavantar till ubåtar.

FMV har 2 200 medarbetare och upphandlar varor och tjänster för 40 miljarder per år och anslagen ökar till 2025.

För att klara den ökade efterfrågan behövs fler leverantörer.

Har ditt företag en produkt eller tjänst som kan stärka Sveriges robusthet?

Kontakta FMV: louise.johansson@fmv.se