28 jan 2021, 9:18

Här är alla som är nominerade till företagspriser i Kramfors kommun

Logotyper

Det finns gott om duktiga, framgångsrika och inspirerande entreprenörer i Kramfors kommun. I olika åldrar och branscher.

Här är alla som är nominerade till en eller två företagsutmärkelser för år 2020. Den 25 februari kommer vinnarna att presenteras på en prisceremoni, som ersätter den företagsgala som ställdes in på grund av Coronapandemin.

Det är sex olika företagarorganisationer som står bakom utmärkelserna och det har denna gång varit rekord i antal nomineringar.

Sammanlagt har allmänheten skickat in 164 nomineringsförslag.

Sedan har ett nomineringsförfarande skett i respektive organisations styrelse för att ta fram tre nominerade till varje kategori.

– Det är fantastiskt roligt att det är ett så stort intresse för utmärkelserna. Jag vill rikta ett tack till dem som nominerat och till alla entreprenörer, som är så viktiga för oss. 

– Jag vill också tacka företagarorganisationerna för ett mycket gott samarbete, säger Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef på Kramfors kommun.

Här är alla nomineringar och kriterier för respektive utmärkelse:

Årets Företag

KRITERIER:

Årets Företagare ska äga och driva sitt företag, vara en ledare och förebild som visar på kreativitet och innovation, samt ska företaget vara lönsamt och visa tillväxt.

NOMINERADE:

Anna och David Nilsson – Gårdsbutiken

Per Segerström och Roger Jacobsson – SCIM Display

Fredrik Sundström – Sundströms Bil

Årets Futura

KRITERIER:

Årets Futura uppmärksammar någon som arbetar för att främja, lyfta fram och stärka kvinnors företagande i Kramfors kommun. Pristagaren kan vara såväl en entreprenör som en organisation. Priset är inte könsrelaterat utan kan tilldelas både kvinnor och män.

NOMINERADE:

Nazik Said – NC Café & Lunchbar

Åsa Westman – Colorama/Westmans Färg och Måleri Kramfors

Anna Nilsson – Gårdsbutiken

Årets Småföretagare

KRITERIER:

Årets Småföretagare skall fylla ett behov för Kramfors Kommuns invånare samt ska företagets varumärke ha en verksamhet som står ut, stärker kommunen i sin helhet och på sikt skapar arbetstillfällen i form av anställningar.

NOMINERADE:

Marlene Grönlund – KRT Kramfors Recond & Tvätt

Henrik Grundberg – Klockestrands Såg och Hyvleri

Anders Malm – Polyfoto

Årets Butik

KRITERIER:

Årets Butik går till en butik som håller ett varierat utbud, har ett gott bemötande och tillgänglighet med mycket god service samt som medvetet tänker nytt, utvecklar sin verksamhet och arbetet med såväl varumärke som marknadsföring.

NOMINERADE:

Torbjörn Ullsten – Mjälloms Tunnbröd & Delibutik 1923

Magdalena och Jörgen Desén – Kramfors Bokhandel

Tommy Sjölund – Handlar´n i Lugnvik

Årets UF-företagare

KRITERIER:

Årets UF-företagare ska ha utmärkt sig lite extra under UF-året. Eleverna har visat upp färdigheter så som god samarbetsförmåga, kreativitet och nyfikenhet för företagande.

NOMINERADE:

Texas Forslund, Gustav Hultgren, Isak Palmqvist, Carl Törnqvist – Tak och Tomt service UF

Emma Dahlund, Lisa Sandström, Evelina Stockberg – High Coast Photo UF

Frida Vedin, Lina Svanberg, Ellen Viberg – Lumina UF

Årets Startup

KRITERIER:

Årets startup är ett företag i tidig fas med potential att göra en snabb tillväxtresa på en marknad som ofta är global. Startups har en förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och formar sina nytänkande affärsmodeller kring framtidens kundbeteenden.

NOMINERADE:

Stefan Forsman – SF Rör och Värme

Nazik Said – NC Café & Lunchbar

Texas Forslund och Gustav Hultgren – GT-Konsult i Sverige