11 okt 2022, 8:10

Hamek Verkstad i Nyland vill växa – ingår i regionalt tillväxtprogram

En man mot en vägg
Hans Persson, vd och ägare av Hamek Verkstad.

Hamek Verkstad i Nyland vill växla upp.

– Vår målsättning är att höja omsättningen från 20 miljoner kronor till 30 miljoner kronor inom två år, säger vd Hans Persson.

Hans företag är nu det första i Västernorrland som tackat ja till att medverka i organisationen BizMakers tillväxtprogram Scaleup, för att få hjälp i processen att utvecklas och växa.

Den mekaniska verkstaden i Hammar, Nyland har gamla anor. På den här platsen har det bedrivits verksamhet sedan slutet av 1800–talet. 

Inriktningen har varierat över tid. Under sågverksepoken var det till exempel till sågverken som det mesta tillverkades.

Ett tag var sju företag aktiva på industriområdet intill Hammarsbron. Nu är det färre.

”Växa med våra kunder”

Hans Persson bor i Örnsköldsvik, äger Hamek Verkstad sedan 2016 och är 50–procentig delägare i Yrjas Dampers 2017 från december 2017. 

Hamek Verkstad sysslar med bland annat maskinbearbetning, laserskärning, svetsning, målning, pulverlackering och blästring. Mycket av det som produceras är legotillverkning.

– En av våra största kunder är ett företag i Mälardalen som gör el–laddstolpar. Eftersom utvecklingen inom fordonsindustrin går alltmer åt el–bilar och det kommer att krävas en kraftigt utbyggd infrastruktur för att alla el–bilar ska kunna laddas, är det en kund som ger oss stora möjligheter till ökad orderingång framöver, säger Hans Persson.

Detta även i en eventuellt fördjupad lågkonjunktur.

– Vår filosofi är att bygga starka kundrelationer och att växa tillsammans med våra kunder.

Lokala kunder och samarbeten

Hamek Verkstad har även kunder i närområdet.

– Stringo, Nordfarbo och Nordtrafo är några av dem. Dessutom har vi har ett gott samarbete med både Nylands Järn och Nylands Trä.

Den marknadsföring som företaget gör sker enbart via att jobba med sökord som gör att Hamek hamnar högt upp när potentiella kunder söker efter verkstäder på de stora sökmotortjänsterna, framför allt Google.

– Vi har fått väldigt bra effekt av det. Det i kombination med Facebook–annonser är en mycket kostnadseffektiv modell som passar oss perfekt. Traditionell annonsering är både dyrare och ger sämre resultat för den typ av verksamhet som vi har.

Strategiskt arbete och utveckling

Beslutet att gå med i BizMakers Scaleup–program tog Hans Persson för att det erbjuder högkvalitativ rådgivning över en längre tid.

– Jag vill ha bollplank som är engagerade och kompetenta och jag känner att jag får det med BizMaker. Den känslan fick jag redan vid vårt första möte i Örnsköldsvik.

Hans tillsammans med BizMakers medarbetare vid det första mötet i Scalaup–programmet.

Nästa möte med coacherna Claudia Häggström, Bo Lindberg, AnnaLena Östberg och Bo Berglund sker i Nyland den 18 oktober.

– Vi är glada att få ha antagit Hamek Verkstad AB som första företag till BizMakers tillväxtprogram, säger BizMakers affärsutvecklare Annica Lindgren.

– Den cirka 18 månader långa resa som vi ska göra tillsammans har inletts. Programmet och de fyra coacherna ska ge Hans Persson både kunskap och skapa utrymme för strategiskt arbete och utveckling för att ta vara på möjligheterna i sin verksamhet.

Hamek Verkstad har för närvarande tio anställda.

– Vi kommer att behöva anställa fler medarbetare om vår positiva utveckling fortsätter och våra mål nås, säger Hans Persson.

BizMaker kan erbjuda fem företag plats i tillväxtprogrammet under 2022 och processen med företag nummer två är påbörjad. 

– Jag vill uppmana intresserade företagare i Västernorrland att höra av sig till mig för ett förutsättningslöst samtal kring programmet. Här kan det finnas en bra möjlighet att få hjälp att förverkliga sina planer, säger Annica Lindgren.

Läs mer om BizMaker Scaleup på: https://bizmaker.se/scaleup/