14 nov 2020, 23:11

Hallå där, Torbjörn Ullsten och Mikael Englund!

En båthamn.

Ordförande respektive vd för medlemsdriva Höga Kusten Turism (inte att förväxla med det av Ångermanlands fyra kommuner samägda destinationsbolaget Höga Kusten Destinationsutveckling).

Med sommarsäsongen i backspegeln, vilka är era reflektioner om den?
– Det har varit mycket folk överallt och inte minst i Kramfors kommun. Hotellnätterna har varit färre, mycket beroende på att tre av First Hotels hotell i Höga Kusten höll stängt under en period, men campingnätterna har ökat rejält. Båttrafiken har också varit ganska intensiv bitvis. Vi har noterat ovanligt många förstagångsbesökare och fler besökare än tidigare en bit in i september. Många av dem har sagt att de valt Höga Kusten när det inte gick att åka utomlands och att de är fascinerade av naturen och gästfriheten här, att de inte hunnit med allt som de ville och ska återvända kommande år. Det bådar gott för framtiden, säger Torbjörn.

Och det är den så kallade friluftsturismen som ökat mest?
– Ja, och det är någonting vi har gemensamt med övriga destinationer i landet. Men Höga Kusten är ett av de områden som haft flest besökare jämfört med tidigare år, säger Mikael.

Har ni identifierat några tydliga förbättringsområden inför kommande år?
– Infrastrukturen har brister. Det är för få parkeringsplatser, och för få toaletter, vid de mest välbesökta platserna. Vi måste både jobba med det och att sprida ut besökarna bättre. Att se till så att inte vissa favoritställen blir så hårt överbelastade som i år. Vi bör också sträva efter en hållbarare turism, på så vis att fler ska kunna ta tåget till Höga Kusten och åka buss eller för den delen cykla mellan platserna, menar Mikael som också pekar på det faktum att det är få naturupplevelser för närvarande som det går att ta betalt för.
Torbjörn Ullsten:
– Det finns potential för duktiga entreprenörer att skapa fler aktiviteter och upplevelser, för det vill besökarna ha. De har pengar att spendera när de kommer hit. Likaså efterfrågas fler bra matställen och mer av spännande boenden. Inom restaurangnäringen generellt har vi några riktigt höga toppar men sett över hela linjen måste det bli ett bredare och bättre utbud av mat och dryck.

Vilka är Höga Kusten Turisms främsta prioriteringar för närvarande?
– Mycket handlar om kvalitetssäkring och att göra den tillsammans. Sedan förstås att utveckla respektive verksamheter och att samverka för att tillsammans locka fler besökare och skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, säger Mikael Englund.

FOTNOT: Höga Kusten Turism har ökat från cirka 90 till 112 medlemmar sedan slutet av 2019. Målet är att nå 120 innan årets slut.