• Näringsliv
  • Artiklar
  • Fritidshusturismen påverkar byggsektorn i Kramfors positivt – sticker ut i Västernorrland
11 jul 2022, 16:55

Fritidshusturismen påverkar byggsektorn i Kramfors positivt – sticker ut i Västernorrland

Kramfors är en populär plats för att äga fritidshus, vilket bland annat innebär ett betydande tillskott till byggsektorn i kommunen.

– När det gäller fritidshusinvesteringar från folk som bor i andra kommuner sticker Kramfors ut markant i statistiken för Västernorrland. Det borde påverka byggsektorn positivt, säger Andreas Back, forskare på Institutionen för geografi vid Umeå universitet.

Det är han, tillsammans med kollegor från Umeå och Johannesburg i Sydafrika, som arbetar med en studie om fritidshusturismens påverkan på byggsektorn i Sverige.

– Vi har bland annat använt oss av sysselsättningsstatistik och siffror på ROT–avdrag från Skatteverket, berättar han.

– Bakgrunden är att det inom besöksnäringen ofta tittas på statistik för hotellnätter, restauranggäster och besökare i skidliftar. Vi tycker också att det är intressant att titta på saker som man inte vanligtvis förknippar med turism, som till exempel hur investeringar i fritidshus påverkar byggsektorn.

Då syftar Andreas på pengar som läggs på att bygga, bygga ut, underhålla och renovera fritidshus.

– I Västernorrland toppar Kramfors statistiken solklart när det gäller inflöde av investeringar från andra kommuner.

Dubbelt så mycket som i Örnsköldsvik

Utifrån Skatteverkets uppgifter över byggprojekt rörande fritidshus som fått ROT–avdrag, lades det i fjol cirka 16 miljoner kronor på sådana i Kramfors kommun av ägare som bor i någon annan kommun. Per capita blir det cirka 900 kr per invånare.

För Örnsköldsvik, som är närmast i statistiken, är summan 8 miljoner kronor. 

Men eftersom Örnsköldsviks kommun är ungefär tre gånger så stor i folkmängd som Kramfors, innebär det endast 150 kronor per capita.

Härnösand (4 milj kr) och Sollefteå (3,4 milj kr) kommer därefter. I Medelpad är siffrorna generellt lägre.

– Vi tycker att det kan dras paralleller mellan hur mycket som investeras i byggprojekt på fritidshus och attraktionskraften för Höga Kusten, säger Andreas Back.

– Och den del av Höga Kusten som ligger i Kramfors kommun är särskilt attraktiv.

Stor andel ägare skrivna i en annan kommun

Kramfors är den kommun med procentuellt flest fritidshus i länet vars ägare är skrivna i en annan kommun. 

Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, rör det sig om 65 procent. Eller drygt 3 000 fritidshus av totalt över 4 600.

Detta kan ställas mot exempelvis Sollefteå (51 procent), Örnsköldsvik (34 procent) och Sundsvall (26 procent).

– Att så många fritidshusägare i Kramfors kommun bor i en annan kommun men väljer att lägga så mycket pengar här, skapar en betydande sysselsättning förbyggsektorn. 

– Efterfrågan på till exempel snickare, målare, rörmokare och elektriker torde vara stor och i den här branschen behövs det sannolikt ännu mer arbetskraft i Kramfors, säger Andreas Back.

Han menar att storleken på i investeringarna på fritidshus i kommunen kan göra att det på sikt även blir fler som satsar på året runt–boende. Vilket skulle påverka inflyttningen positivt.


Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.
Höga Kusten logotyp och länk