7 jun 2023, 15:14

Frida Larsson är ny centrumutvecklare för Kramfors Handel

en ung tjej ler på gågatan i centrum
Frida Larsson.

Kramfors Handel har anställt en ny centrumutvecklare.

– Efter en långdragen process är vi väldigt glada över att kunna välkomna Frida Larsson till tjänsten, säger Per Eriksson, ordförande för Kramfors Handel.

Frida tillträder i slutet av sommaren.

För många kramforsbor är Frida Larsson, 30, ett känt ansikte. Hon är född och uppvuxen i stan, jobbar på Folksam sedan tolv år tillbaka och är dessutom egenföretagare. Hon är både utbildad nagelterapeut och driver konceptet Bubbel & Babbel för grupper.

– I mitt eget företag får jag utlopp för min kreativitet och det kommer jag också att få i mitt nya jobb som centrumutvecklare, säger Frida.

Drivs av förändring och förbättring

Det som fick henne att söka tjänsten är främst möjligheterna att förändra och förbättra, i samarbete med andra aktörer.

– Jag ser stora utmaningar i mitt uppdrag men framför allt potential att åstadkomma bra saker som skapar en trivsam och levande stadskärna. Nyckeln till det är samverkan, förklarar hon.

Hon ser en symbolik i att torget i Kramfors grävs upp och genomgår en förvandling i samma veva som hon själv sagt ja till att bli ny centrumutvecklare.

– Det kommer att hända saker på olika sätt och allt syftar till att ge en mer inbjudande och attraktiv känsla av att vistas i stan och umgås i centrum. Det i sin tur kommer att gynna handeln, menar Frida som avslöjar att hon har massor av idéer för bland annat event och projekt men att hon den första tiden kommer att fokusera tre saker:

– Jag vill bekanta mig med alla medlemmar i Kramfors Handel, göra en nulägesanalys och sedan en framtidsplan. Men jag vill att mycket ska handla om att tänka nytt och testa nya saker.

Frida kommer att börja som centrumutvecklare preliminärt under andra halvan av augusti.

”Drivande för att utveckla ett attraktivt centrum”

Tjänsten som centrumutvecklare finansieras till lika delar av Krambo och Kramfors kommun.

– Kramfors Handel behöver tillvarata medlemmarnas gemensamma handelsintressen och stärka och utveckla Kramfors som handelsplats, säger Susanne Königson, tillväxtchef.

– Kramforsbon ska ha en attraktiv miljö att vistas och leva i och vi behöver därför i hög grad samarbeta med Kramfors Handel och verka för nya etableringar. Det behövs en resurs som är drivande för att utveckla ett attraktivt centrum med ökat utbud av handel och som också ser helheten och till medlemmarnas bästa – i hela kommunen. Den resursen är centrumutvecklaren.