29 mar 2021, 13:54

Företagsservice – vi finns här för dig!

Två män
Janne Mellander (t v) och Marcus Grönlund.

Näringslivs- och utvecklingsenheten på Kramfors kommun har i uppdrag att främja och utveckla företagsklimatet i kommunen, vägleda och underlätta för företagare i deras kontakter med myndigheter och aktörer. 

Vi vill jobba nära kommunens företagare och entreprenörer. Det ska vara enkelt att ta kontakt med oss om det är något du undrar över. 

FÖRETAGSSERVICE vägleder och förmedlar kontakter inom dessa områden:

* Finansieringsfrågor  * Ägarskiften  * Etableringar  * Kompetensförsörjning

* Företagsutveckling   * Olika stöd * Nyföretagande * Mötesplatser * Mark och lokaler

Vi ingår även i ett antal regionala samarbeten och nätverk.

Besöksadress: Torggatan 12, Kramfors. 

Kontaktuppgifter:

Janne Mellander, tel 0612-801 06, e-post: janne.mellander@kramfors.se

Marcus Grönlund, tel 0612-805 04, e-post: marcus.gronlund@kramfors.se