24 maj 2023, 12:26

Företagsklimatet fortsätter att förbättras i Kramfors kommun

diagram över företagsklimatet i länets sju kommuner

Företagsklimatet fortsätter att förbättras. När Svenskt Näringsliv presenterar betygssnittet för årets ranking – vars resultat redovisas i september – visar det sig att Kramfors har ökat sedan i fjol och ligger trea av kommunerna i Västernorrland.

– Vi fortsätter den positiva utvecklingsresan mot vår gemensamma målsättning som är Västernorrlands bästa företagsklimat 2025, säger tillväxtchefen Susanne Königson.

Till de områden som betyget ökat för Kramfors i år jämfört med i fjol hör information till företagen, dialogen med beslutsfattare och tjänstemännens attityder.

 – Det arbete som pågår på bred front har gett resultat, säger Susanne Königson. Det viktigaste är dock att företagen trivs och går bra. 

Och de två senaste åren har företagen i Kramfors haft bäst tillväxt i Västernorrland, enligt kreditupplysningsföretaget SYNA.

Driva frågor som är bra för Kramfors

Kramfors kommun ska vara en plats där man vill utveckla, starta, driva och äga företag. 

– Målbilden är ökad tillväxt i befintliga företag, fler nystartade företag, nya etableringar, hög företagsamhet, fler sysselsättningstillfällen, tillgång till arbetskraft och fler unga företagare, säger Susanne Königson.

– Vi ska tillsammans med företagare och andra aktörer driva frågor som är bra för Kramfors. Det är jätteviktigt att vi har en väl fungerande dialog och samarbete med företag för att komma dit.

Samhällsavdelningen har ett brett uppdrag kopplat till detta.

– Den fungerar bland annat som en hängränna som leder förbi stuprören.  Helheten är viktig och att förmedla den bilden internt och externt, förklarar Susanne Königson.

– Information och synpunkter som vi får försöker vi förmedla till ansvariga så att förbättringar kan göras. Det koncerninterna samarbetet och tillsammansarbetet med näringsliv och civilsamhälle behöver ständigt utvecklas för att vi ska klara av att nå vår målsättning om Västernorrlands bästa företagsklimat 2025. 

Utvecklat samarbete lokalt och i länet

Susanne fortsätter:

– Höga Kusten är ett starkt varumärke och vi har en unik position som bidrar till att stärka vårt egna varumärke, viket även gynnar företagen vid rekrytering. Därför är kommunikation ett område som är viktigt att jobba med. 

– Vi ska också fortsätta utveckla samarbetet lokalt och inom länet gällande kompetensförsörjning och påverkansarbete, kopplat till exempelvis infrastruktur och kommunikationer.

Läs mer

Här kan du läsa om vad svenskt Näringsliv skriver om situationen för kommunerna i Västernorrland:

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasternorrland/foretagen-alltmer-nojda-med-foretagsklimatet-men-utmaningar-kvars_1199925.html

Och här kan du studera betygen för Kramfors kommun för de olika områdena som enkäten omfattar:

https://www.foretagsklimat.se/kramfors?factor=summary_evaluation