10 jan 2023, 20:18

Företagsfrukost om framtidens arbetsmarknad och planen för 120 nya bostäder i Kramfors stad

Vy över Kramfors stad vintertid
Kramfors stad.

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Och hur skulle Kramfors stad kunna utvecklas om det byggs 120 nya lägenheter på området på och kring Babelsberg?

Om detta handlar årets första företagsfrukost, som arrangeras av Näringslivs– och utvecklingsenheten på Kramfors kommun. Den sker onsdag den 25 januari kl. 7.30 – 9.00 på Kramfors Stadshotell.

– Eftersom aktuella frågeställningar ofta skiljer sig åt beroende på vart man driver sin verksamhet satsar vi på företagsfrukostar vid lokala och naturliga mötesplatser för företagare, säger tillväxt– och näringslivschefen Susanne Königson.

– Vi ser fram emot att både delge information, lyssna in och föra dialog med företagarna.

Programmet för 25/1

Företagsfrukosten onsdag den 21 januari inleds klockan 7.30.

Mats Lindström.

En halvtimme senare ger Mats Lindström, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, sin presentation av utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. 

Vilka utmaningar står vi inför? Kopplade till den svenska ekonomin och de regionala skillnader som finns.

Stefan Välijeesiö.

Efter honom berättar Stefan Välijeesiö, samhällsplanerare på Kramfors kommun, om den nya detaljplanen för Babelsberg och det arbete som nu inleds för att knyta en exploatör till platsen. 

Den nya detaljplanen möjliggör byggandet av upp till 120 nya lägenheter med närhet till handel, service och kommunikationer. 

Företagare, varmt välkommen!

Företagsfrukosten den 25 januari riktar sig till dig som är företagare. 

Vi bjuder på kaffe/té och en smörgås. 

Ingen föranmälan krävs.

Har du frågor om företagsfrukosten? 

Kontakta näringslivsutvecklaren Janne Mellander, tel. 0612–801 06, janne.mellander@kramfors.se