14 nov 2020, 23:19

Företagens servicebehov ska kartläggas

En man utanför en entré.

Mikael Berggren (bilden) ska på kommunens uppdrag – via näringslivs- och utvecklingsenheten – ta fram en bra och rättvisande bild över företagens uppfattning om kommunen och hur den bäst kan stötta dem i deras arbete.
– Företagens ärliga åsikter och förbättringsförslag är betydelsefulla för att kommunen ska kunna göra rätt saker, säger Mikael som planerar att genomföra 250 företagsbesök under sex månader.
Han har ett brett kontaktnät efter fler än tio år som ägare av Kramforsbladet.
– Min förhoppning är att jag ska kunna träffa de flesta företagare öga mot öga men det kan också bli aktuellt med telefonmöten och enkäter. Företagen får styra det, säger Mikael.
Urvalet av företagsbesök kommer att ske så att det blir en bra mix av stora och små företag i alla delar av kommunen och att flera olika branscher blir representerade.
Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef på Kramfors kommun, är beställare av uppdraget.
Hon säger att Mikaels företagsbesök – och de svar som företagen kommer att ge – är viktiga i det utvecklingsarbete som görs för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för företagen att lyckas i sin vardag, gällande de områden som kommunen kan påverka.
– Företagen är väldigt betydelsefulla för kommunen och jag vill komma åt den osminkade bilden om entreprenörernas syn på och attityd till oss i kommunen. Även vilka förväntningar företagen har på kommunens stöd och service.
– Vi behöver få veta det för att kunna utveckla vårt arbete på bästa sätt. Jag tror också att det kommer att bidra till en bättre dialog och ökad förståelse åt båda håll.
Det mål som satts upp i Näringslivsrådet är att Kramfors ska ha Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.
– Nu behöver vi samarbeta och hjälpas åt med att rikta energin i rätt riktning för att komma framåt, säger Susanne Königson.