7 apr 2021, 13:11

Företagare i Kramfors kommun, boka ett möte med Malin och Susanne!

Två kvinnor i en soffhörna
Malin Svanholm (t v) och Susanne Königson.

Hej, Företagare i Kramfors kommun! 

Företagarfrågorna ligger högt upp på Kramfors kommuns agenda. Delvis med anledning av den pågående pandemin, men minst lika mycket för att näringslivet är viktigt för hela vårt samhälle.

Vi är angelägna om att ha en bra dialog med dig som företagare. Att höra om din situation, dina planer, hur vi bäst kan hjälpa dig och hur du ser på kommunens service.

För att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att träffa oss, kan du boka ett möte direkt med kommunalrådet Malin Svanholm och/eller tillväxt– och näringslivschefen Susanne Königson. 

De möter dig digitalt eller fysiskt. Du bestämmer.

Kontakta Malin och Susanne på följande sätt:

Malin Svanholm, e–post: malin.svanholm@kramfors.se, tel 070-618 03 63.

Susanne Königson, e–post: susanne.konigson@kramfors.se, tel 072-450 63 23.

Du kan också skicka ett meddelande via vår e-tjänst https://e-tjanster.kramfors.se/oversikt/flow/721 för att boka ett möte. 

Tillsammans jobbar vi för ett bättre samhälle och en positiv utveckling i Kramfors kommun!