23 nov 2022, 13:37

Förbättrad dialog om upphandlingar – flera företagsbesök genomförda

En kvinna och en man
Mikael Berggren och Anita Åberg.

Kramfors kommun vill ha en ännu bättre dialog med företagen om frågor som rör upphandlingar. Ambitionen är att förenkla för fler lokala företag att delta i upphandlingar.

Därför har Upphandlingsenheten och Näringslivsenheten inlett en satsning på företagsbesök.

Under november har Anita Åberg, Upphandlingsenheten, och Mikael Berggren, Näringslivsenheten, varit ute hos flera företag för att lyssna på deras frågor och funderingar kring upphandlingar.

Upphandlingsenheten
Här ses Anita Åberg, Upphandlingsenheten, samtala med Patric Svanholm, Söderberg & Partners (t v), och Mikael Wiklund, platschef på NCC, under ett av de genomförda företagsbesöken.

– Det är värdefullt för oss att få ta del av hur företagare känner och tänker kring det här, ge information om hur vi jobbar med upphandlingar och inte minst samtala om hur det är möjligt för oss att underlätta för fler att delta i dem, säger Anita Åberg.

– Sådana möten betyder mycket för oss och vi kan även skapa större förståelse för varandras förutsättningar.

Olika branscher – olika orter

Företagen som besökts är verksamma inom olika branscher och finns på olika orter i kommunen.

– Vi upplever att de här personliga mötena är uppskattade och därför kommer vi att fortsätta med dem under 2023, säger Mikael Berggren.

– Målet är att vi ska få fler lokala företag att lämna anbud till kommunens upphandlingar och ge bästa tänkbara service och kommunikation till företagen.

Är du företagare och vill boka ett möte om upphandling

Kontakta Anita Åberg, tel. 0612–801 50, e–post: anita.aberg@kramfors.se

Mikael Berggren, tel. 070–585 32 33, e–post: mikael.berggren@kramfors.se

Erbjuder utbildning

Upphandlingsenheten erbjuder även utbildning för beställare, chefer och politiker om nuvarande lagstiftning, riktlinjer, rutiner och dess tillämpning. 

– Vi kan skräddarsy en utbildning för precis din enhet, avdelning, ledningsgrupp eller styrelse/nämnd, säger Anita Åberg.

Anmäl intresse för detta på: upphandling@kramfors.se

Alla upphandlingar på e–avrop

Kramfors kommun köper varor och tjänster för cirka 500 miljoner kronor per år. 

Det är viktigt för oss att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att vara med och leverera till oss.

För att se vilka upphandlingar som är aktuella just nu, se:

https://www.kramfors.se/naringsliv–arbete/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar.html

Alla upphandlingar för Kramfors kommun och deras bolag publiceras alltid på https://info.e-avrop.com

Det är en registrerad annonsdatabas där alla företag kostnadsfritt kan registrerare ett konto för att få information om upphandlingar och lämna anbud.