5 jan 2021, 8:49

”En spelindustri i kommunen skulle tillföra Kramfors ökad attraktionskraft”

En logga

Sedan våren 2019 har Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef, och Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan, verkat för att Kramfors kommun ska etablera sig inom spelutveckling.

Nu tar Kramfors kommun nästa steg för att nå sitt mål. Detta genom att vara en av aktörerna i projektet Game on Mid Sweden tillsammans med Bron innovation – som projektägare – och Sundsvalls kommun.

Spel för olika plattformar intresserar allt fler – både ungdomar och äldre – och attraktiva miljöer utvecklas runt en levande spelindustri, såväl i större som mindre städer. Det gör utvecklingen av spelbranschen intressant ur ett regionalt perspektiv. 

Här finns goda möjligheter att inta en unik position på den svenska marknaden och att skapa gemensam utveckling med andra branscher i regionen. 

En starkt växande industri

Svensk spelindustri växer så det knakar. En årlig genomsnittlig tillväxttakt på 35 procent de senaste tio åren gör industrin unik i landet. Värdet av svensk spelexport har redan passerat den för järnmalm och lastbilar. 

Enligt Spelutvecklarindex 2019 ökade omsättningen i branschen med 42 procent förra året och det tillkom över 2 500 nya jobb. Prognosen är att tillväxten kommer vara minst lika stark framöver.

– En spelindustri i kommunen skulle tillföra Kramfors ökad attraktionskraft, bidra till breddning av arbetsmarknaden, ökad internationalisering och högre utbildningsnivå på arbetskraften, säger Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef på Kramfors kommun. 

Utbildningsnod i Kramfors

Spel utvecklas där det finns spelutvecklare. Därför är klusterutvecklingsarbetet extremt viktigt om ett nytt kluster ska bildas. 

Då spelstudios är globala från dag ett är de mindre beroende av avstånd. Detta innebär unika möjligheter för spelutvecklare att bosätta sig vart de vill. Däremot kräver växande kluster stöd från region och kommun i en uppstart. 

– Vi ser en stor potential i att ha en utbildningsnod inom spelutveckling med intressanta utbildningar i Kramfors, som attraherar både ungdomar och de som vill vidareutbilda sig. Spel har en otrolig attraktionskraft. Vi är väl förberedda och ser fram emot att tillsammans utveckla ett ekosystem för spelindustrin som ger utväxling för hela länet, säger Susanne Königson.

”Vi kan göra samma resa här som i Norrbotten och Västerbotten”

Michael Stenmark, en av Sveriges verkliga spelindustriveteraner, började sin bana på Sveriges första spelbolag för 36 år sedan bor och verkar sedan ett år tillbaka i Nordingrå.
Han är bland annat spelutvecklare, konsult och grundare av Arctic Game Lab (Norrbotten och Västerbotten) som är norra Europas snabbast växande spelkluster. Michael har varit en aktiv del i den imponerande resa som skett i både Skellefteå och Boden inom spelutveckling och utbildningssektorn.
– Västernorrland behöver en ny, framåtriktad och global industri som skapar utbildningar, bygger lokal kompetens, skapar företag och lockar till investeringar och inflyttning, säger Michael.

– När jag startade Arctic Game Lab var det för att förändra Norrbotten och Västerbotten. Arctic Game Lab–regionen har idag 75 spelföretag, cirka 500 anställda och 500 studerande. 
Jag är övertygad om vi kan göra samma resa i Västernorrland. 

Modern spelutvecklingsutbildning vid Ådalsskolan

Ådalsskolans rektor Peyman Vahedi anser att Kramfors kommun – som redan är långt framme inom digitalisering och visat att man är flexibel i fråga om nya utbildningar – kan bli en stark aktör på området.
– Vi kan definitivt bedriva modern spelutvecklingsutbildning vid Ådalsskolan. Det kan i sin tur öppna upp för många positiva effekter för kommunen, säger han.

– Vi kommer att på flera sätt skapa möjligheter för elever att utbilda sig inom detta område. Bland annat planerar vi för ett fjärde utbildningsår för dem som vill satsa på en framtid inom spelbranschen.

Politikerna förhoppningsfulla

Från politiskt håll är man förhoppningsfull till vad Kramfors kommuns delaktighet i projektet Game on Mid Sweden kan leda till.

– Det är viktigt att vi hänger med i samhällsutvecklingen och attraherar våra unga med intressanta utbildningar som ligger i tiden. Självklart ser vi också en potential i att spelföretag etablerar sig i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

Kommunstyrelsens vice ordförande Jon Björkman kommenterar:
– Spelindustrin är generationsöverskridande. Människor av vitt skilda åldrar med olika förutsättningar möts och spelar på lika villkor. Sedan erbjuder spelvärlden en ny arbetsmarknad som ger goda möjligheter att verka på landsbygden.

FOTNOT: Bron Innovation är en ideell förening med bas i Västernorrland och Sundsvallsregionen. Föreningen samlar aktörer inom IT och Digitalisering med syfte att stärka kompetensförsörjning, innovation, utveckling och samverkan. De har också arbetat mycket aktivt med kompetensförsörjningsfrågor, etableringsfrågor och tillväxt av nya företag inom IT-sektorn i region Västernorrland.