22 mar 2021, 8:22

Elpress vd: ”Vi har haft en fantastisk utveckling under dom senaste åren”

En man i en industrilokal
Mattias Östman, vd på Elpress.

Det är nu helt klart att globalt framgångsrika Kramforsföretaget Elpress förlänger sitt hyresavtal för anläggningen i Brunne och satsar på en rejäl utbyggnad av sina produktionsutrymmen. 

I satsningen ingår också en förstärkning av maskinparken, med bl.a. ett antal CNC-maskiner, och en viss nyrekrytering av personal. Investeringarna är totalt kostnadsberäknade till närmare 50 Mkr.

– Vi har haft en fantastisk utveckling under dom senaste åren, säger företagets vd, Mattias Östman. Och rent försäljningsmässigt har vi haft ett väldigt bra år trots alla bekymmer med pandemin.

Utbyggnaden i Brunne, som beräknas vara klar om ungefär ett år, omfattar 1.250 kvadratmeter verkstadsyta. Där ska bl.a. inrymmas en ny ytbehandlingsanläggning för tennbeläggning av kabelskor. 

Fördubblade typtester

En nyhet är också att labbkapaciteten i Brunne i princip fördubblas, då man bygger en extra våning i labbet. I labbet utförs s.k. typtester av alla nya produkter, allt för att leva upp till de extremt höga krav på kvalitet och funktion som ställs i dag. Det kan handla om flera års tester, innan en ny produkt släpps ut på marknaden.

Utlandsmarknaden blir allt viktigare för Elpress. Man har i dag plattformar för sin verksamhet från Beijing i öster till Chicago i väster. Den senaste bolagssatsningen genomfördes i slutet av förra året i grannlandet Norge. I 16 år har man verkat på den norska marknaden och man har nu stärkt förankringen där med ett eget bolag.

Fantastisk utveckling

Marknadsmässigt har det hänt en hel del på senare tid.

– Även om vi har en världsmarknad som av effekterna från pandemin spretar mer idag, där olika segment utvecklas åt olika håll, så ser vi en fantastisk utveckling, inte minst vad det gäller omställningen till förnybar energi, säger Mattias Östman. 

– Elpress skördar just nu framgångar på exportmarknaden och vi gör allt för att klara våra kunders höga efterfrågan och med varje investerad krona ökar vi vår kapacitet. Personalen gör ett fantastiskt bra jobb och för Elpress gäller fortsatt lagd strategi och jag känner stor tillförsikt att vi fortsätter vår tillväxtresa. 

Satsar på personalen

Coronapandemin har naturligtvis även påverkat verkligheten internt hos Elpress. 

– Vi gick ut med tydlig information till alla medarbetare, införde besöksförbud och såg över hur vi på bästa sätt kunde minska smittspridningen, säger Östman. Alla resor och fysiska kundbesök ställdes in, liksom utbildningar och alla former av samvaro i täta grupperingar.

– Vi valde dessutom att göra en hälsosatsning tillsammans med vår lokala friskvårdsförening. En stegräknartävling, tipsrunda utomhus under luncher och en PT-grupp är exempel på aktiviteter som inneburit nya sätt att mötas för oss. Det har också gett fantastiska resultat för personalens hälsa. 

FAKTA OM ELPRESS

Sedan 1959 utvecklar, tillverkar och marknadsför Elpress kompletta kontaktpressningssystem för elektriska ledarförbindningar. 

Elpress Gruppen består av affärsområdena Elpress och ABIKO och ägs av Lagercrantz Group AB.

Årsomsättning: Cirka 400 Mkr

Totalt antal anställda i Elpressgruppen: 160 varav cirka 125 i Kramfors.

Företaget har dotterbolag i Tyskland, Danmark, Kina, USA och Norge och man säljer årligen bl.a. 50 miljoner kabelskor till ett 70-tal länder. 

Dagligen levereras närmare fyra ton kabelförbindningar och verktyg (under högsäsong cirka sju ton).