15 dec 2021, 11:39

Docksta Sko bygger ny fabrik

En kvinna i en skofabrik
Lisa Edin. Foto: Pressbild.

Det anrika företaget Docksta sko fyller snart 100 år och det firas stort med en ny fabrik. I början på 60-talet byggdes den nuvarande fabriken i Docksta och har tjänat företaget väl. Men nu är det dags att vända blad.

Höga Kusten växer som destination och det behövs fler besöksmål.

– Vi är inne i en projekteringsfas just nu och satsningen planeras i tre etapper, säger Lisa Edin (bilden), vd på Docksta Sko.

– Under hösten har vi avverkat, schaktat och markberett tomten som ligger precis vid infarten till Naturum. Nästa etapp påbörjas till sommaren då vi planerar att börja bygga. Målsättningen är att vi ska kunna börja flytta in någon gång under andra hälften av 2023 om allt går enligt plan. Sista etappen som planeras under 2023-2024 är renoveringen av det gamla boningshuset som planeras bli ett café.

Den nya byggnaden ska byggas på ett hållbart sätt med klimatsmarta material och solceller för fabrikens egen elproduktion. Fasaden kommer bestå av en mörk naturlig träfasad som kommer smälta in vackert mot berget och naturreservatet som fond.

– Jag och min man Andreas har ritat byggnaden själv och bestämt samtliga materialval. Vi tror att det här kan bli både ett intressant besöksmål och en vacker byggnad i världsarvet som många vill besöka. Café Skomakeriet byggs i lantlig stil vilket blir en spännande kontrast mot den moderna industribyggnaden och tanken är att hela området ska harmonisera så att besökarna vill stanna länge.

Kostnaden beräknas till ca 18 mkr under en period på tre år.