28 sep 2021, 15:51

Bröderna Petterssons – ett blomstrande begrepp i Ullånger

En man utanför en butik
Gunnar Pettersson är dagens ägare av anrika Bröderna Petterssons Järn i Ullånger.

Det började egentligen redan vid förra sekelskiftet, när smeden Lars P. Pettersson startade sin bysmedja i Ullånger.

Hans fyra söner, Oskar, Johan, Manne och Erik, blev snart involverade i arbetet och dom startade så småningom det som sedan blivit ett välkänt begrepp i bygden, ”Bröderna Petterssons”. 

Verksamheten var då flyttad till de nuvarande lokalerna vid Sundbrogatan.

En poäng i sammanhanget var att bröderna och deras far själva tillverkade det tegel, som sedan användes vid byggandet av huset, där järnhandeln i dag inryms.

Och familjetraditionen fortsatte i rakt nedstigande led. Manne Petterssons son Bosse var den som, efter bröderna, tog över stafettpinnen i familjeföretaget och som framgångsrikt ledde det fram till nästa generation i form av sonen Gunnar. 

2006 tog Gunnar över företaget på egen hand och han hyser stor optimism inför framtiden.

– Det går riktigt bra för tillfället, säger han. Och rent ekonomiskt har Coronapandemin varit jättepositiv för oss. Under fjolåret ökade vi omsättningen med 20 procent.

Uppsving för branschen

Uppsvinget under pandemin gäller hela branschen och problemen i dag består ofta i brist på varor och reservdelar hos tillverkarna. 

– Det gäller allt från gräsklippare till ammunition, säger Gunnar.

Grunden till Bröderna Petterssons i Ullånger är Lars P. Petterssons gamla bysvedja. 

Företaget har i dag fyra heltidsanställda i butik och verkstad och en deltidare på administrationen. 

Inriktningen på verksamheten har genom åren ändrats en del, beroende bl.a. på den snabbt växande näthandeln. Tidigare var bland annat skidor, sport och husgeråd viktiga inslag i sortimentet. 

Idag handlar det mera om byggvaror, trädgårdsmaskiner och -redskap, verktyg, motorsågar och fiskeutrustning, bara för att nämna några exempel. Ett vanligt talesätt i Ullånger är att vad man än söker, så finns det nog hos Petterssons.

Brödernas verkstad innan den byggdes om till affär.

Den viktigaste grundbulten i kundunderlaget utgörs av företag som Skidstahus och dom lokala byggföretagen.

Nästa generation på g

Möjligheten för fortsatta familjebaserade generationsväxlingar finns fortfarande inbyggd i verksamheten. Gunnars son Erik är nämligen en av dom anställda. 

– Det skulle vara jätteroligt, säger Gunnar, men det är för tidigt att säga, hur det blir med det.

Med på tåget är också trotjänaren Bruno Stafrin, som blivit ett tryggt och välkänt ansikte utåt.

– Han har jobbat här i cirka 30 år och kan i princip allt, säger Gunnar.

– I det här jobbet handlar det lika mycket om att vara problemlösare som att vara handlare. Våra kunder har dom mest varierande önskemål och målsättningen är att kunna fixa det mesta. Det vi inte har på lager tar vi hem och när maskiner behöver service, så fixar vi även det.

– Det är också en av anledningarna till att vi avstått från att hoppa på ”kedjetåget”. Att ingå i en kedja har säkert sina fördelar, men det innebär också vissa begränsningar, när det gäller val av sortiment och utrymme för service.

Tror på systemet

– Jag tycker att vi har hittat vår nisch nu, säger Gunnar. Folk vet vad vi erbjuder och står för och många uppskattar närheten och den personliga servicen i en tid, då annars det mesta annars kan köpas på nätet.

För den som mera bildligt är sugen på ett järn, spelar Petterssons, som ombud för Systembolaget, också en stor roll.

– Periodvis är det en ganska omfattande hantering, säger Gunnar. Jag tror att det finns en marknad för en sommarsystembutik för Höga Kusten här i Ullånger. Det verkar funka på andra håll och sommarturismen ökar ju ordentligt i området.

I förhållande till folkmängden är Kramfors förmodligen landets järnhandelstätaste kommun. Och Bröderna Pettersons Järn i Ullånger är ett lika historiskt intressant som positivt framtidsinriktat exempel på detta.