28 apr 2023, 10:28

Är du en exploatör som vill bygga bostäder på Babelsberg?

Flygfoto över Babelsberg och centrala Kramfors.

Kramfors kommun har tagit fram en ny detaljplan för området Babelsberg. Planen möjliggör ett helt nytt bostadskvarter i ett av stans mest spännande lägen. 

Området kan bebyggas med flerbostadshus med hundratalet lägenheter. 

Det centrala läget med närhet till handel, service och kommunikationer gör området attraktivt för flera målgrupper. 

För att utveckla området bjuder kommunen nu in till markanvisning för platsen.

Är du intresserad?

Läs mer här: kramfors.se/markanvisning