1 okt 2021, 9:27

Ådalens industrihistoria – unika bilder från Sandö Glasbruk 1906

En gammal bild med vy över en ö med sågverk och glasbruk
Sandö glasbruk 1906.

Ådalen har en stolt industrihistoria. Som mest fanns det över 35 sågverk och flera fabriker längs Ångermanälven.

På Sandö fanns ett av dessa sågverk, men framför allt fanns här åren 1750–1928 ett stort glasbruk.

Bilderna här intill är framtagna från glasplåtar av Christer Westin, som har ett stort arkiv av gamla industrifotografier med början från 1900-talet och framåt. Från mitten av 1960–talet till för några år sedan var han själv en flitigt anlitad industrifotograf via sitt företag Polyfoto i Kramfors.

Alla bilder är från 1906.

Disponent Wesieberg.

Sandö glasbruk var i drift från 1750 till 1888 då en stor brand ödelade stora delar av ön, inklusive glashyttan, tre fartyg och handelsboden.

En ny glashytta uppfördes men brann ned 1904.

Återigen byggdes det en ny, men 1928 stängdes glasbruket då det inte längre gick att konkurrera med glas tillverkat i fabriker.

Arbetarbostad.
Hyttan på glasbruket.
Interiörbild från Hyttan.
Skärkammaren.

Kuriosa är att ett av glasbrukets arbetarkaserner revs och fraktades över Ångermanälven till Klockestrand, där den blev grundstomme till den Konsumbutik som byggdes där. Ett hus som numera inrymmer närköp, pizzeria och lägenheter.

Sandö 1906.
Arbetarbostäder.
Kontoret.

Sandö ångsågverk uppfördes av Franz Berwald, mest känd som tonsättare och kompositör, som 1853 blev glasbrukets disponent.

Han lät uppföra både sågverket och Sandö bayerska ölbryggeri.

Sågen, liksom glasbruket, eldhärjades och byggdes upp i omgångar men efter branden 1918 upphörde verksamheten för gott.

Sandö sågverk.
Arbetarbostad.
Stora brädgårdskanalen.

Idag är Sandö en ö utan bofasta invånare och det finns få rester kvar från den gamla industriepoken. Men flera intressanta verksamheter har etablerats på senare år.

Här har MSB, Myndigheten för Samhällsberedskap, ett av sina två utbildningsplatser i Sverige med Norrlands största boendeanläggning. På Sandö finns även Räddningsgymnasiet och Folke Bernadotte Akademin, som MSB Sandö har ett nära samarbete med.