19 aug 2021, 9:03

16 år av utveckling och lokal industriservice för Pär Kvarnbergs EMI

En man
Pär Kvarnberg, EMI.

För snart 16 år sedan startade Pär Kvarnberg sitt företag Elektromekanisk Industriservice, EMI, i Kramfors. Han såg ett stort behov av lokala underhållstjänster hos industrierna i kommunen. 

Utvecklingen har varit mycket positiv och EMI är idag ett välmående företag med elva personer på lönelistan. 

Det var Pär och kollegan Janne Persson som utgjorde EMI från första början.

– Vi jobbade båda åt ett större företag, men med tiden kände vi att hade vi sålt in oss på en annan nisch än vad det egentligen ville satsa på. Med ett eget företag kunde vi i stället fokusera fullt ut på att ta hand om lokala kunder, säger Pär.

Fokus på lokala industrier

Sagt och gjort. EMI startades och är en kompetent resurs för alla el– och mekanikkrävande företag i kommunen. Som Elpress, Nordhydraulik, Mondi Dynäs, TräTeam, HS Vakuumplast, Bearbetningscentrum, Lars Cedervärn Consulting, Neova och Gerdins. Den senaste i raden av uppdragsgivare är Kramfors kommun.

– Utanför kommunen är SCA Bionorr och Hemab i Härnösand värdefulla kunder för oss, säger Pär och förklarar EMI:s inriktning: 

– Vi utför elektriska och mekaniska arbeten typ, förebyggande underhåll, akutavhjälpande underhåll, konstruerar och bygger om maskiner, automation. Dessutom har vi försäljning av lyftredskap, elmotorer, frekvensomriktare, kuggväxlar, PLC–system, fallskydd samt reservdelar till det mesta. 

– Det finns en enorm bredd i det vi gör, men det är samtidigt en förutsättning för att vi ska kunna ha så pass stor verksamhet som vi har.

Bred kompetens

För många industrier är det viktigt att felsökning och reparationer utförs snabbt. Längre produktionsstopp är mycket kostsamma.

– Vi har ingen uttalad jourverksamhet, säger Pär, men i praktiken är vi tillgängliga för det mesta.

Medarbetarna har olika kompetenser som kompletterar varandra väl.

– De som jobbar på EMI har generellt ett starkt eget driv och stort intresse för sina arbetsuppgifter. Vi har låg personalomsättning, men de nya som kommer in får erfarna killar som mentorer och kan utvecklas mycket tack vare det och internutbildning. 

Bra dialog med kunderna

Förfrågningar finns om att jobba på ännu fler orter utanför Kramfors, men…

– Vi har bra och trogna kunder här i kommunen och vi vill ge dem maximal service. Splittrar vi oss kan den bli lidande och det vill vi inte riskera. Så vi kommer att fortsätta att hålla oss i första hand i Kramfors.

– Målsättningen är att genom våra goda dialoger med kunderna ska kunna ge dem ännu bättre och unikt anpassad service, som gör att de kan känna ännu större trygghet, säger Pär Kvarnberg.