“Jag ska lyfta argumenten som talar FÖR vår flyplats under Almedalsveckan”

HALLÅ DÄR! näringslivsutvecklare Janne Mellander (bilden) som under Almedalsveckan i Visby kommer att delta i en paneldiskussion på temat Flygets nytta i samhället.

– Den belyser det faktum att många flyglinjer har lagts ned under de senaste decennierna och hur det negativt påverkat flera regioner i deras utveckling, säger han.

Höga Kusten Airport är nu hotad, eftersom en statlig utredning föreslår att trafikplikten tas bort oktober 2027. I praktiken skulle det innebära att flygplatsen, som ägs av Kramfors kommun och Sollefteå kommun, läggs ned. Vad säger du om det?

– Utredningen utelämnar viktig fakta och saknar framtidsperspektiv. Det är viktiga att lägga fram dess argument i olika forum. Därför pågår det ett gediget påverkansarbete för att Höga Kusten Airport skall få behålla sin trafikplikt. På Almedalsveckan kommer jag att lyfta fördelarna med flygplatsen.

– Kortfattat kan man säga att miljön behöver Höga Kusten Airport, Sveriges beredskap behöver Höga Kusten Airport och vårt näringsliv behöver Höga Kusten Airport nu och för framtiden.

Övriga medverkande i pandeldiskussionen – som genomförs den 29 juni – är Eva Nypelius, Region Gotland, Ulrica Hammarström, Pajala kommun, Niklas Borg, Linköpings kommun och Dag Waldenström, Föreningen Svenskt Flyg.

Bra resultat för projekt för att ge ukrainska medborgare anställning

HALLÅ DÄR! Maria Liljedahl (bilden) som sedan strax före årsskiftet har jobbat i projektet Care Kramfors, för att hitta sysselsättning åt ukrainska medborgare mellan 18 och 65 år. Samtliga har kommit till Kramfors under kriget. Projektet kan tydligen visa upp ett mycket positivt resultat?

– Ja, nästan alla är kvinnor och nu har de flesta av dem fått anställning. Det har bland annat skett inom industrin, hotell- och restaurangbranschen och skogsnäringen.

– Jag är tacksam för att så många lokala företag sett fördelarna i att ta del av kompetenserna och talangerna som de här människorna har.

Maria riktar också beröm till Hola Folkhögskola där ukrainarna från slutet av januari till maj studerat svenska.

– Nivån på Holas utbildning har varit hög och deras engagemang stort. Just att lära sig det svenska språket är också jätteviktigt för att allt ska fungera bra på de olika arbetsplatserna.

– Förutom att ukrainarna har fått jobb har projektet bidragit till att de kommit in i lokalsamhället på ett bra sätt, säger Maria Liljedahl.

“Ledarskapet är A och O som butikschef på Systembolaget…”

HALLÅ DÄR! Erik Johansson (bilden), butikschef på Systembolaget i Sollefteå och för närvarande även t f butikschef i Kramfors. Nu söker ni ny, permanent butikschef i Kramfors. Hur långt framme i processen är ni?

– Ansökningstiden har gått ut och vi har plockat ut ett antal personer som ska intervjuas.

Vad är det viktigaste, tycker du, i rollen som butikschef?

– Ledarskapet. Det är A och O. Du kan ha många olika egenskaper som är viktiga, men det mest grundläggande för att det ska fungera bra är ett gott ledarskap. Då Systembolaget alltid har kunden i fokus ska man även ha ett genuint intresse för service.

Och hur vill du beskriva Systembolaget som arbetsgivare?

– Målsättningen är att bli Sveriges bästa arbetsgivare och jag tycker att vi tar stora steg mot det målet hela tiden. Jag har jobbat i olika roller, och på olika orter, inom Systembolaget sedan 1987 och jag har aldrig upplevt det som så roligt att gå till jobbet som nu. Vi prioriterar förstås kunderna och hållbarhet på alla sätt och som alltid, att stå för en ansvarsfull alkoholförsäljning. 

– Arbetet, både för mig som chef och för alla medarbetare, är omväxlande och tycker du om att ha mycket kundkontakter och drivs av att ge bra service är det här en perfekt arbetsplats.

Hur många medarbetare har Systembolaget på butiken i Kramfors?

– Sju. Sedan varierar det mellan deltid och heltid.

“Behovet av Höga Kusten Airport kommer att öka under de kommande åren”

HALLÅ DÄR! Per Enroth (bilden), vd för Höga Kusten Airport, som i en ny kampanj marknadsför snabba, trygga och prisvärda resor till och från Arlanda. Vilken är bakgrunden till det?

– Dels att vi har en attraktiv tidtabell med två avgångar dagligen till Arlanda, dels att flyget borde vara ännu intressantare nu när det sker många banarbeten på järnvägen mellan Kramfors och Stockholm som påverkar tågtidtabellerna.

Hur har resandet till och från Höga Kusten Airport varit hittills under året?

– Året började bra, sedan hade vi en markant ökning av passagerare under februari, en liten minskning under mars men sedan dess har kurvan pekat uppåt igen. Nu inleds snart sommarsäsongen för besöksnäringen och det händer intressanta saker inom näringslivet i vår närhet. Det gör att det finns anledning att se optimistiskt på de kommande månaderna.

En statlig utredning föreslår att trafikplikten för Höga Kusten Airport ska tas bort 2027. Hur kommer ni att agera där?

– Det pågår ett gediget arbete på bred front och i samarbete med flera aktörer för att lämna ett remissvar under maj månad. Vi kommer att visa på att utredningens förslag är dåligt underbyggt och att det i stället finns mycket som pekar på att behovet av vår flygplats kommer att öka under de kommande åren. Inte minst genom den ökande verksamheten på Västernorrlands regemente I21 i Sollefteå.

FOTNOT: Här hittar du de aktuella tidtabellerna för Höga Kusten Airport: https://www.hogakustenairport.se/tidtabell/

“Mitt företag heter Trädgårdsmästare Evers, det är vad jag är”

HALLÅ DÄR! Jenny Evers (bilden) som flyttat från Umeå till Nyadal och tagit ditt företag med dig. Berätta!

– Jag och min familj har haft sommarhus i Nyadal sedan 2011, men förra sommaren flyttade vi hit permanent. Vi bodde tidigare i Umeå och jag jobbade då på Forslundagymnasiet som lärare inom frilandsodling och växthusodling. Innan dess jobbade jag som trädgårdsmästare med arbetslivsrehabilitering genom odling i gröna miljöer, också det i Umeå.

– Mitt företag heter Trädgårdsmästare Evers, det är vad jag är. Förr hade jag mitt företag som bisyssla, nu är jag sysselsatt i det på heltid.

Vilken är din inriktning?

– Trädgårdesign och odling, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Jag har inlett ett samarbete med Skidstahus i Ullånger där jag kan hjälpa deras kunder med trädgårdsdesign. Jag håller även föreläsningar och genomför olika kurser. 

– Min största målgrupp för trädgårdsdesign är personer som nyss byggt hus och vill skapa en trädgård. Då kan jag ge råd, designa den och följa kunderna genom hela processen. Bäst är ju tidigare jag kommer in i bilden som möjligt. Risken för att göra fel och fatta dåliga beslut kan bli kostsamma i längden.

– Just nu har jag även ett uppdrag av Heta Utbildningar i Härnösand med att starta upp den nya YH-utbildningen Stadsodlare som börjar nu i höst. Det här uppdraget känns jättekul och relaterar ju väldigt mycket till mina tidigare arbetsuppgifter inom odling.

Hur långväga kunder har du?

– De finns över hela landet. Med teknikens hjälp kan jag göra mycket på distans, genom att få bilder, filmer och ha möten på Zoom eller Teams. 

“Vi tror starkt på att smakturismen i Höga Kusten kommer att öka”

HALLÅ DÄR! Agneta och Anders Jonasson (bilden) som driver Länsmansgården Ådalen i Lugnvik sedan 2009. Hur går tankarna inför sommarsäsongen 2023?

– Vi tror att Höga Kusten kommer att fortsätta att vara attraktivt och för egen del har vi förhoppningar om att högsäsongen ska förlängas och att det på sikt ska kunna lockas hit fler besökare året om. Just nu är det ju sommarsäsongen som är den klart mest intensiva, och vi får i regel alla rum uthyrda under den perioden. Däremot gäller det att skapa attraktionskraft även resten av året.

Närbelägna High Coast Distillery kanske har potential att dra ännu fler gäster till er?

– Ja, vi har ett långtgående samarbete med destilleriet och många av våra gäster kommer för våra whiskypaket, där man bor, äter, deltar i whiskyprovningar hos oss och där det även ingår guidning på destilleriet. I takt med att deras Visitor Centre får ännu fler besökare, kommer säkert vi och andra boendeaktörer i området också att kunna få fler gäster.

Är intresset för smakturism något som Höga Kusten kan dra större nytta av?

– Det tycker vi. Vi tror att smakturism är en viktig del för en destination och det gäller att kunna lyfta och tillgängliggöra mathantverket och kulturen för besökarna. High Coast Whisky är en unik produkt i Höga Kusten, men det finns fler intressanta aktörer.  Vi vet att det pågår ett arbete inom destinationen för att samverka mellan olika producenter, restauranger och aktivitetsbolag. Vi tror starkt på att den sidan av turismen i Höga Kusten kommer att öka. Mer livsnjutning i ett av Sveriges vackraste områden vore inte dumt att kunna marknadsföra hårdare.

Efterfrågar och uppskattar era gäster mat på lokala råvaror och dryck som producerats lokalt?

– Jodå, framförallt de långväga gästerna efterfrågar det som är lokalproducerat. Och även de som inte direkt efterfrågar det, uppskattar ändå när vi berättar om de lokala kopplingarna. Merparten av den öl vi säljer är till exempel lokalt producerad. Det är dock fortfarande svårt med logistiken för att få tag på de lokala matprodukterna för oss. Det är absolut ett område som det finns mycket potential i och när det fokuseras mer på smakturism tror vi att många bitar kommer att falla på plats och kanske fler inspireras att investera i sitt mathantverkande.

Vad tror ni mer kan bidra till fler besökare i Höga Kusten?

– Det finns önskemål och behov av fler guidningar där man i mindre grupp åker till olika besöksmål. Och det går säkert att ta betalt för dem. Vi genomför sådana i mån av tid. Att åka ut med besökare i vår del av Höga Kusten, visa runt och berätta för dem om olika platser och händelser kommer att bli ännu mer efterfrågat framöver. Det är vi helt övertygade om. Oavsett om man kommer för naturen eller whiskyn, så vill gästerna veta mer om den plats de besöker, och där tror vi att vi kan bli mycket bättre på att skapa upplevelser kring detta.

“Servicen med obemannad butik har fungerat bra”

HALLÅ DÄR! Niklas Sjölund (bilden) som driver Handlarn i Lugnvik tillsammans med pappa Tommy. Hur har utvecklingen varit för butiken sedan ni i fjol flyttade från era gamla lokaler längs Lugnviksvägen upp till era nya lokaler i före derra Lugnviksskolan?

– Omsättningen är sig lik men vi märker att en viss förändring har skett på vad som säljs. I vår nya lokaler säljer vi mindre tobak och generellt större slag i kassan än tidigare. Något vi tror kan ha att göra med att vi tappat kunder från genomfartsvägen men i stället har fått fler bybor att handla mer.

Ni har nyligen startat servicen obemannad butik under tidiga morgnar och sena kvällar. Har det gått enligt planerna?

– Servicen med obemannad butik har vi varit igång med i cirka två veckor och den har fungerat fint. Vi tror på att öka servicen på landsbygden och genom denna satsning får våra kunder möjlighet att handla mellan 06:00-22:00 varje dag, hela året. Något som har uppskattats av många.

Finns det några idéer på ytterligare satsningar under 2023?

– Vi håller på att landa efter ett hårt och arbetsamt 2022 med satsningen på butiksflytt och det renoveringsarbete som krävdes inför den. För att inte glömma den obemannad butiken.

– Men så klart ska vi inte stagnera. Vi ska nog se över hur vi ska tackla energifrågan i vår verksamhet och komma på smartare lösningar kring den.

“De ukrainska medborgarna är en stor tillgång för Kramfors”

HALLÅ DÄR! Maria Liljedahl (bilden) som jobbar i ett projekt på Kramfors kommun för att underlätta för ukrainska medborgare mellan 18 och 65 år att dels komma in i lokalsamhället på ett bra sätt, dels hitta sysselsättning. Hur många personer handlar det om?

– Cirka 30 i nuläget och det är till dominerande del kvinnor.

Vilka kompetenser har de?

– Bland annat inom vård, barnomsorg, skola och ekonomi. Och de är målmedvetna och vill ut i arbetslivet. Språket kan vara en barriär men de läser just nu svenska på Hola folkhögskola.

Har några fått jobb redan?

– Ja, det finns sådana exempel. Ett par har också startat företag. Men den största andelen är sådana som söker sysselsättning och vill ha provanställning någonstans i kommunen. De flesta har körkort.

Hur kan intresserade företag i kommunen komma i kontakt med dem?

– Det enklaste är att gå via mig. Maila eller ring mig – maria.liljedahl@kramfors.se, 076-144 46 36 – så kan jag ge mer information.

Vilket är ditt budskap till näringslivet och den offentliga sektorn för dessa ukrainare?

– Att de är en stor tillgång för Kramfors och kommer att bli det i ännu högre grad framöver.

“Jag kommer inte att ta ned skylten i första taget”

HALLÅ DÄR! Anders Malm (bilden) som driver Polyfoto i Kramfors. En av få fysiska fotobutiker som finns kvar. Hur var det senaste året för dig?

– 2022 var i princip likadant som 2021 för mig. 2023 har inletts lite sämre, men jag hoppas att det börjar röra på sig lite mer framöver. Att det blir mer liv och rörelse på stan.

Polyfoto startades av Curt Mellander och drevs under många år av Christer Westin. Fotobranschen har förändrats mycket över tid, främst när de digitala kamerorna lanserades och när kamerorna i mobiltelefonerna fick högre kvalitet. Hur har din verksamhet påverkats?

– Det finns fortfarande dem som fotograferar analogt och lämnar in sina rullar för framkallning, även om de är få. Sedan framkallar ju folk även pappersbilder från det som de tagit digitalt. Styrkorna hos Polyfoto är körkortsfotografering och vår egen bildproduktion med möjlighet att få bilderna monterade i ramar.

Kommer du att vara kvar på Torggatan?

– Det har funnits planer på att en flytt till Gallerian Christoffer men just nu förs det ingen dialog om det. Och jag har heller inga planer på att göra några nya investeringar, annat än sådant som möjligen ska ersättas.

Vilka är dina tankar inför framtiden?

– Jag har inga planer på att ta ned skylten i första taget. Men inställning är, som jag sa i en intervju för några år sedan, att driva butiken så länge jag kan. Jag har svårt att tänka mig en tillvaro utan Polyfoto.

“Vi sålde över 500 plankstekar till nyår”

HALLÅ DÄR! Ergun Sekersöz (bilden) som är ägare av Restaurang & Pizzeria Dallas i Nyland. Hur många plankstekar sålde ni till nyår?

– Vi sålde över 500 stycken. Plus att nyårsdagen som vanligt var en intensiv pizzadag. Vi som jobbade var mycket trötta men mycket nöjda.

Hur kommer det sig att Dallas blivit lika känt för sina plankstekar som för sina pizzor?

– När jag tog över restaurangen ville jag ha en meny som var bred. Jag tycker att plankstek är en rätt som känns lite speciell och vi har två olika som med tiden blivit lite av klassiker. Faktum är att vi har återkommande kunder från långt ifrån, som kommer hit eller stannar till på vägen till sina fjällstugor eller sommarhus, för att äta plankor. Och extra hårt tryck är det alltid på nyår. Det är jätteroligt.

Du har jobbat länge i restaurangbranschen. Vad tycker du är det viktigaste i din verksamhet?

– Att ha rent och snyggt både i köket och ute bland gästerna, ge bra service, arbeta med bra råvaror och ha en mysig miljö. Jag får så mycket kärlek från nylandsborna och kunder utifrån som gör att det är roligt att gå till jobbet varje dag.

Hur många anställda har Dallas?

– Vi är fyra personer som jobbar här, inklusive jag själv.