Rusta ditt företag genom ökad kompetens i ägarskiftesfrågor

Oavsett orsaken till att ett ägarskifte ska genomföras är frågorna ofta många. Hur hittar jag intressenter, kan ett medarbetarägt företag vara lösningen? Vilka andra lösningar finns det, hur mycket kostar det och kanske viktigast av allt; hur gör man?

CooCon-projektet i Västernorrland ger dig chansen att rusta ditt företag för framtiden. CooCon Mitt drivs av Connect och Coompanion tillsammans med en handfull erfarna och kompetenta partners och har som syfte att förenkla ägarskiftesprocessen för dig som företagare.

Du som företagare betalar 6 000 kronor för att vara med. För det får du:

  • en personlig affärsutvecklare som bollplank och ledsagare genom hela processen.
  • två tillfällen att diskutera just dina möjligheter med experter från näringslivet.
  • 30 timmar kvalificerad rådgivning inom de områden som just du behöver för att lyckas med ägarförändringen.
  • en tiosidig dokumentation samt en hållbarhetsanalys baserade på ditt företags förutsättningar och möjligheter.

Vill du veta mer? Ta kontakt med någon av våra rådgivare!
Susanne Vinderå – susanne.vindera@coompanion.se
Annika Holmsten – annika.holmsten@coompanion.se
Hemsida: www.agarskiften.com
Länk till kortfilmen Ägarskiften: https://www.youtube.com/watch?v=v9OI9COGdJs

Texas och Gustav har ett AB ihop

Fyra gymnasieelever på Ådalsskolan drev ett framgångsrikt UF–företag ihop. Nu har två av dem, Texas Forslund och Gustav Hultgren, startat GT Konsult AB.
– Vi satsar på att stå på flera olika ben, bland annat fibergrävning och bemanning, säger de.

GT Konsult har flyttat in i 154 kvadratmeter stora lokaler – med garage, kontor och konferensrum – i en industrifastighet vid Kramforsviken.
– Och vi har investerat i två transportbilar och en kedjegrävare för att klara de uppdrag vi fått, säger Gustav.
Några av kunderna, eller uppdragsgivarna, hittills är VTG och IT–företaget A3.
– Vi är en resurs för både företag och privatpersoner. Vi har till exempel gjort flera grävningar för fiber, från tomtgränsen in till bostadshus, förklarar Texas.
Marknadsföringen har så här långt skett via direkta med kontakter företag och flyers.
– För att vara ett så pass nystartat bolag som vårt, känns det som om vi har ett ganska stort kontaktnät. Vi har också anställt en kille som vi hyr ut till ett företag, säger Gustav.
Han och Texas jobbar dels på att utveckla konceptet och att få ännu fler uppdragsgivare, dels på att ta fram en strategi för att på sikt kunna växa. Både lokalt och i landskapet.
– Om vi får stor framgång i Kramfors kommun är vi lite sugna på att så småningom även etablera oss i till exempel Örnsköldsvik och Härnösand, säger Texas.
GT Konsult ser en styrka i att vara flexibelt och ha stor bredd i tjänsteutbudet.
– Vi kommer att erbjuda takskottning, sandning och isborttagning till vintern och vi kan göra hemsidor åt företag och föreningar i samarbete med elever på Ådalsskolan. Det råder ingen brist på idéer, ler Gustav.
Han säger att de har mycket att tacka sin lärare Perra Westin på Ådalsskolan, för att de tagit steget att starta ett eget AB.
Texas nickar instämmande:
– Perra lärde oss mycket om entreprenörskap när vi gick teknikprogrammet och hans stöd har varit mycket värt för oss.

Företagens servicebehov ska kartläggas

Mikael Berggren (bilden) ska på kommunens uppdrag – via näringslivs- och utvecklingsenheten – ta fram en bra och rättvisande bild över företagens uppfattning om kommunen och hur den bäst kan stötta dem i deras arbete.
– Företagens ärliga åsikter och förbättringsförslag är betydelsefulla för att kommunen ska kunna göra rätt saker, säger Mikael som planerar att genomföra 250 företagsbesök under sex månader.
Han har ett brett kontaktnät efter fler än tio år som ägare av Kramforsbladet.
– Min förhoppning är att jag ska kunna träffa de flesta företagare öga mot öga men det kan också bli aktuellt med telefonmöten och enkäter. Företagen får styra det, säger Mikael.
Urvalet av företagsbesök kommer att ske så att det blir en bra mix av stora och små företag i alla delar av kommunen och att flera olika branscher blir representerade.
Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef på Kramfors kommun, är beställare av uppdraget.
Hon säger att Mikaels företagsbesök – och de svar som företagen kommer att ge – är viktiga i det utvecklingsarbete som görs för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för företagen att lyckas i sin vardag, gällande de områden som kommunen kan påverka.
– Företagen är väldigt betydelsefulla för kommunen och jag vill komma åt den osminkade bilden om entreprenörernas syn på och attityd till oss i kommunen. Även vilka förväntningar företagen har på kommunens stöd och service.
– Vi behöver få veta det för att kunna utveckla vårt arbete på bästa sätt. Jag tror också att det kommer att bidra till en bättre dialog och ökad förståelse åt båda håll.
Det mål som satts upp i Näringslivsrådet är att Kramfors ska ha Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.
– Nu behöver vi samarbeta och hjälpas åt med att rikta energin i rätt riktning för att komma framåt, säger Susanne Königson.

Hallå där, Torbjörn Ullsten och Mikael Englund!

Ordförande respektive vd för medlemsdriva Höga Kusten Turism (inte att förväxla med det av Ångermanlands fyra kommuner samägda destinationsbolaget Höga Kusten Destinationsutveckling).

Med sommarsäsongen i backspegeln, vilka är era reflektioner om den?
– Det har varit mycket folk överallt och inte minst i Kramfors kommun. Hotellnätterna har varit färre, mycket beroende på att tre av First Hotels hotell i Höga Kusten höll stängt under en period, men campingnätterna har ökat rejält. Båttrafiken har också varit ganska intensiv bitvis. Vi har noterat ovanligt många förstagångsbesökare och fler besökare än tidigare en bit in i september. Många av dem har sagt att de valt Höga Kusten när det inte gick att åka utomlands och att de är fascinerade av naturen och gästfriheten här, att de inte hunnit med allt som de ville och ska återvända kommande år. Det bådar gott för framtiden, säger Torbjörn.

Och det är den så kallade friluftsturismen som ökat mest?
– Ja, och det är någonting vi har gemensamt med övriga destinationer i landet. Men Höga Kusten är ett av de områden som haft flest besökare jämfört med tidigare år, säger Mikael.

Har ni identifierat några tydliga förbättringsområden inför kommande år?
– Infrastrukturen har brister. Det är för få parkeringsplatser, och för få toaletter, vid de mest välbesökta platserna. Vi måste både jobba med det och att sprida ut besökarna bättre. Att se till så att inte vissa favoritställen blir så hårt överbelastade som i år. Vi bör också sträva efter en hållbarare turism, på så vis att fler ska kunna ta tåget till Höga Kusten och åka buss eller för den delen cykla mellan platserna, menar Mikael som också pekar på det faktum att det är få naturupplevelser för närvarande som det går att ta betalt för.
Torbjörn Ullsten:
– Det finns potential för duktiga entreprenörer att skapa fler aktiviteter och upplevelser, för det vill besökarna ha. De har pengar att spendera när de kommer hit. Likaså efterfrågas fler bra matställen och mer av spännande boenden. Inom restaurangnäringen generellt har vi några riktigt höga toppar men sett över hela linjen måste det bli ett bredare och bättre utbud av mat och dryck.

Vilka är Höga Kusten Turisms främsta prioriteringar för närvarande?
– Mycket handlar om kvalitetssäkring och att göra den tillsammans. Sedan förstås att utveckla respektive verksamheter och att samverka för att tillsammans locka fler besökare och skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, säger Mikael Englund.

FOTNOT: Höga Kusten Turism har ökat från cirka 90 till 112 medlemmar sedan slutet av 2019. Målet är att nå 120 innan årets slut.

Nystartat företag i Kramfors satsar på larm för det svenska folkhemmet

88 procent av Sveriges invånare saknar larm i sina hem. Den målgruppen är den huvudsakliga för det nystartade bolaget APPsolut Säkerhet i Kramfors.
– Med ett konkurrenskraftigt abonnemangspris och genom att kunderna äger, inte hyr, önskade produkter i sitt larmsystem hoppas vi ha cirka 10 000 kunder inom 18 månader, säger vd Patrik Vikström.

Han är en av delägarna i bolaget, som har sina lokaler i en fastighet vid Kramvikens industriområde i Kramfors.
Den lokala förankringen är stark.
– De flesta delägarna är från Ådalen, likaså dem i styrelsen. Sedan har vi en stor ägare och styrelseledamot från Mälardalen, en gammal affärspartner till mig som kan den här branschen mycket väl, säger Patrik.
Personalstyrkan består initialt av sex personer och under vintern kommer APPsolut Säkerhet att anställa ytterligare två personer.
– På sikt kan vi nog bli tolv personer i Kramfors inom ett par år, om allt går enligt planerna.

Hela det nuvarande gänget på APPsolut Säkerhet.

Viktiga partners
All produktutveckling och tillverkning sker av norska bolaget Safe4 Security Group och den största delen supporten sköts av Datakompisen i Dorotea.
– I Kramfors finns ledning, försäljningsfunktioner, marknadsföring och systemutveckling. Vi räknar med att nå kunder via våra olika partners – Länsförsäkringar är en av dem – och till dem som ingår i olika stadsnät. Vår hemsida kommer också att vara en viktig försäljningskanal.
För installation av larmpaket till kunder i Kramfors, Sollefteå och Härnösand samarbetar företaget med Ådalens TV–service i Lunde.
– De sköter alla installationer i dessa tre kommuner upp till 20 km utanför kommungränserna. För resten av Sverige har vi avtal med ett nationellt företag.
APPsolut Säkerhet erbjuder också larm för företag och har redan installerat ett flertal i Ådalen.
– Men vi riktar oss i första hand till privatpersoner eftersom så många av dem saknar larm i sina hem.
– Vi vill bli störst i Sverige på det vi kallar folklarm, genom att ha bra priser, tydlig prissättning, en öppen plattform – till skillnad mot våra konkurrenter – och möjlighet att  både anslutna fler produkter utan extra kostnad och teckna tvillingabonnemang till halva priset.
Allt styrs med hjälp av en app för smartphone och surfplatta.
– Det ska vara tryggt och kännas enkelt att vara kund till oss och att sköta larmanläggningen. Dessutom kan du koppla på bredband och i Kramfors kommun samarbetar vi med Mediateknik, säger Patrik Vikström.

”Stor potential”
Han förklarar att APPsolut Säkerhet, som startade upp sin verksamhet i våras, inleder sin breda marknadsföring under oktober och intensifierar den under vintern.
– Eftersom bara tolv procent av svenska privathem har larm installerade idag är potentialen stor för vårt affärskoncept. Och på sikt hoppas vi kunna växa så att vi kan erbjuda våra kunder ytterligare intressanta produkter inom säkerhet och smarta hem till mycket konkurrenskraftiga priser.

Kustens Gårdsbryggeri vill nå milstolpe under 2021

En av de svåraste utmaningarna som ett småskaligt hembryggeri kan anta, är att brygga ett gott lageröl med 3,5 procents alkoholhalt. När alkoholhalten reduceras, är det nämligen risk för att smaken också försämras.
– Så vi är lite stolta. Vi gjorde den resan allra först – och lyckades, skrattar Stefan Häggström och Bertil Lundgren på Kustens Gårdsbryggeri i Nässom, Bjärtrå.

Det är nu drygt tre år sedan som bryggeriet började byggas och den första bryggningen var klar våren 2018.
Idag gör det fem olika sorter – två folköl och tre starköl – och målet är att komma upp i en total volym av 20 000 liter om året. Just nu ligger man på cirka 16 000 liter.
– Hade inte coronapandemin ändrat förutsättningarna skulle vi ha nått det i år. Nu får vi sikta på den milstolpen 2021 i stället, säger Bertil.
Det är på hans fastighet, och i lokaler vägg i vägg med dem där Lundgrens Lantbruk styckar ekologiskt nötkött till Bondens Frys, som Kustens Gårdsbryggeri håller till. Bryggeriet har numera också en restaurang– och konferensdel för besökare och grupper.

Fruarna lagar maten
Stefan Häggström är den som ansvarar för den dagliga verksamheten och Bertil Lundgren gör det han hinner vid sidan av Bondens Frys och ett arbete som maskinkonstruktör på Höga Kusten Teknikresurs.
– Jag och Bertil är svågrar och våra fruar lagar maten när vi har kunder i restaurangen, säger Stefan. Målet är att jag ska kunna jobba heltid med bryggeriet. Just nu hjälper jag även till med Bondens Frys under vintern.
Ölet från Kustens Gårdsbryggeri finns dels på olika restauranger och butiker i länet, dels säljs det på Systembolaget.
– Den 2 maj 2019 började vårt öl säljas på Systembolaget i Kramfors. Efter en prövotid på ett år hamnade det på hyllorna i fem av Systembolagets butiker.
– Från juni i år finns det även på depå vilket gör att det går att beställa till samtliga systembolag och ombud i hela landet. Det var fantastiskt roligt, säger Bertil.

Hög och jämn kvalitet
Det ökade intresset för Höga Kusten är också en positiv faktor.
– Smakturismen drar besökare inte bara till High Coast Whisky några kilometer härifrån utan även till oss. Vi har en uteservering och möjligheter att ta emot fler besökare, och konferensgrupper, framöver. Särskilt då covid–19–situationen förbättras, säger Stefan.
Att Kustens Gårdsbryggeri kan brygga bra öl råder det ingen tvekan om. Men så gjorde man ju också det svåraste först.
– Erfarenheterna vi skaffat oss gör att vi nu kan säkerställa en hög och jämn kvalitet. Och när det kommer bilder från till exempel kunder på västkusten som gillar vårt öl, då blir man allt lite stolt som ölbryggare och entreprenör i lilla Nässom, ler Bertil Lundgren.

Rekordsommar för Gårdsbutiken i Själand

En 20–procentig omsättningsökning jämfört med 2019. Och då var fjolåret ändå ett rekordår i företagets historia.
Gårdsbutiken i Själand med sin White Guide–rankade restaurang har haft en fantastisk sommar.

– Jag tackar vårt mod att öppna den 1 maj som vi planerat, trots all osäkerhet kring hur covid–19–pandemin skulle slå mot verksamheter som vår.
– Våren blev bra och när det veckan före midsommar väl blev fritt fram att resa inom Sverige, stod vi väl rustade för att ta emot allt folk som sökte sig till Höga Kusten, säger David Nilsson.
Han, fästmön Anna och mamma Berith jobbar heltid i företaget och under semesterperioden tar man dessutom in cirka 25 timanställda.
– Vi hade bra förberedelser för att ta emot gäster säkert under pandemin, inte minst tack vare vår stora uteservering.

Interregional satsning
Gårdsbutiken ingår som en av två ångermanländska restauranger – Ulvö Hotell är den andra – i en interregional satsning på måltidsturism för Västernorrland, Jämtland  och norska Tröndelag.
– Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att få hit fler besökare som vill lära mer om matkultur och uppleva platsen genom maten och drycken, säger Eva Jilkén, projektledare för Västernorrland.
Hon fortsätter:
– Detta gör vi bland annat genom att skapa ett digitalt kunskapscenter inom måltidsturism med utbildningar i att skapa måltidsupplevelser. Vi kommer kunna erbjuda online och fysiska utbildningar, nätverk, inspiration och kunskap om de unika smakerna och traditionerna i våra regioner. Fokus är att företagen ska kunna öka sin lönsamhet genom att arbeta lokalt och ta fram olika smakupplevelser.
– Generellt arbetar vi i projektet för ökad kompetens, nätverkande, och ökad lönsamhet för alla inblandade företag.

Smakkarta i restaurangen
David Nilsson hoppas att deltagandet i projektet bland annat kan ge nya idéer, givande erfarenhetsutbyten och olika typer av kompetenshöjningar.
– Samarbete och samverkan på det här sättet kan vara väldigt utvecklande, menar han.
Gårdsbutiken har på senare år varit noga med att profilera alla lokala råvaror och deras producenter på en särskild smakkarta i restaurangen.
– Våra gäster uppskattar den informationen och vi märker tydligt av att man gärna villa ha det lokalproducerade.
Förutom restaurang och butik producerar Gårdsbutiken delikatessprodukter, som även säljs via butiker och andra återförsäljare.
– Det kommer vi att fortsätta med och även förfina konceptet. Efterfrågan på våra produkter är stor, konstaterar David Nilsson.

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.