Fiberlösning från Mediateknik underlättar vardagen för Nylands Järn

En smart fiberlösning från det kommunala bolaget Mediateknik har gjort att vardagliga rutiner för Nylands Järn har förenklats och kan ske snabbare.

– En riktigt bra investering. Vi är mycket nöjda med funktionaliteten samt Medietekniks och deras underentreprenörers arbete, säger Per Hallin, ägare av Nylands Järn.

Bakgrunden till beslutet var ett behov av förbättrad uppkoppling mellan butiken och lagret, som ligger i en byggnad 400 meter bort.
– Där hade vi tidigare en vanlig 4G-uppkoppling. Den hastighet som bjöds via 4G gjorde att vårt affärssystem jobbade väldigt tungt.

– Mediateknik erbjöd oss fiberkommunikation mellan bygglager och butik, säger Per Hallin.

Enkelt förklarat innebär det att datorer och skrivare på bygglagret jobbar i samma nätverk och med samma hastighet som butikens. Något som inte var möjligt med tidigare lösning.

– Detta, som vi också kallar för svartfiber, kan liknas vid en förlängningskabel utan någon utrustning ansluten i någon av ändarna, säger Daniel Wikström, projektledare på Mediateknik.

Fibern blir en förlängning av det egna fastighetsnätet och har ingen hastighetsbegränsning.
Per Hallin:
– Fiberkommunikationen mellan butik och bygglagret fungerar precis som vi hade hoppats på. Vi har förenklat orderrutiner och integrerat skrivarna på lagret med butikens affärssystem, vilket har minskat pappershanteringen ordentligt.
Tidigare skrevs ordrar och plocklistor ut i butiken.

– Sedan skulle de skickas till lagret för hantering. Nu slipper vi det helt. En enkel knapptryckning på en butiksdator och plocklistan skrivs ut nere hos grabbarna på lagret. Helt perfekt! säger Per Hallin.

Hit vänder du dig om du är intresserad av/har frågor om liknande fiberlösningar från Mediateknik:

Kundservice, tel 0612–70 10 90

E–post: kundservice@mediateknik.com

Hemsida: www.mediateknik.com

Snart sista dagen att nominera till företagsutmärkelser 2020 – rekord i år

Nomineringarna till 2020 års företagsutmärkelser i Kramfors kommun pågår för fullt och intresset är stort. 

Allt pekar på rekord i antal nomineringar, vilket är mycket glädjande.

Nominera ditt/dina favoritföretag! 

Nomineringsformuläret är öppet fram till 17 december och man kan föreslå kandidater i följande kategorier:

* Årets Företagare

* Årets Butik

* Årets Småföretagare

* Årets Futura

* Årets Start-up

Nomineringen sker anonymt.

Här kan du göra nomineringaren och även se kriterierna för varje utmärkelse:

https://e-tjanster.kramfors.se/oversikt/flow/733

Sänkta avgifter för serveringstillstånd

På grund av Coronapandemin har Kramfors kommun beslutat att sänka 2020 års tillsynsavgifter för dem som har serveringstillstånd.

– Många verksamheter med serveringar har tvingats till stora anpassningar, till exempel begränsningar av öppettider. Några verksamheter har till följd av Covid–19 inte alls varit igång. 

– Därför anser vi att det finns särskilda skäl till att justera avgifterna, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Alla tillsynsavgifter för alkoholservering har sänkts med 50 procent och för de verksamheter som valt att inte öppna på grund av covid-19 slopas alla avgifter.

– Det känns som en självklarhet för oss som kommun att kunna bidra till att hjälpa utsatta verksamheter i en särskilt utsatt bransch, säger Jon Björkman (V), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Gerdins Invest skapar tillväxt och utveckling i Höga Kusten

Gerdins är ett namn som är synonymt med högklassigt entreprenörskap. Både i Kramfors kommun, Höga Kusten, nationellt och internationellt.

Den verksamhet som startade i Mjällom i början på 1950–talet har växt till en miljardindustri med flera olika ben. 

Nu startar ett spännande engagemang, för att skapa tillväxt och utveckling. Nämligen satsningen på investmentbolaget Gerdins Invest AB. 

Bolagets målsättning är att stötta och komplettera befintliga företagare och hjälpa dem att växa och ta nästa steg i utvecklingen. 

– Vi har kompetens, erfarenhet, kontaktnät och ett driv som vi kan tillföra de bolag vi engagerar oss i. Men vi har sagt att vi i huvudsak ska inrikta oss på verksamheter i Höga Kusten, för att vi värnar om utveckling i Norrland, säger Malin Norlander.

Det finns också en aspekt till:

– Vi tycker att det är roligt att driva, utveckla och se människor och företag växa. Vi påminner oss också ofta om att vägen framåt ska vara utmanande men rolig, förklarar Jenny Gerdin.

”Vill få företag att lyfta”

Gerdins Invests målsättning är att långsiktigt addera fler företag men samtidigt fokusera på de befintliga bolagen och ge dem optimala förutsättningar. 

– Det viktiga är att vi är trogna vår filosofi. Drivkraften ligger i att få företag att lyfta och att åstadkomma utveckling i kommunen och landskapet, säger Peter Gerdin.

Gerdins Invest är för närvarande hel– eller delägare i fem olika bolag:

Mik All Service AB. Fastighetsservice, och hushållsnära tjänster.

* Måviken Rehabcenter AB. Konvalescens och HVB–hem.

Gerdins Cutting Technology AB. Tillverkning och försäljning av stansverktyg och hålpipor.

Nolum AB. Uthyrning och förvaltning av fastigheter 

* Hillside Economy AB. Administrativa och ekonomiska tjänster.

Parallellt med dessa engagemang drivs ett antal projekt. 

– Just nu jobbar vi med utveckling av en spännande co–workingarea, samarbete med Ådalsskolan kring vår framtida kompetensförsörjning, ett projekt inom nätverkskapacitet, en turistnod i Måviken och exklusiva tomtprojekt i Höga Kusten.

Måviken i Omnefjärden.

– Syftet med dessa projekt är att höja kompetensen i Höga Kusten, något vi ser är en nyckel för företagens framtida utveckling, säger Jenny Gerdin.

Både en resurs och inspiratör

Hon och Gerdins Invest anser att Höga Kusten–området kan locka till sig fler bolag och investerare, som ser området som attraktivt att satsa i.

– Här kan vi förhoppningsvis göra insatser för att ge dem förutsättningar att våga fatta beslut och flytta hit. 

– Men vi kan i ännu högre utsträckningar vara en resurs och en inspiratör för lokala entreprenörer och företagare med bärkraftiga idéer, som vill ha en partner på sin utvecklingsresa, säger Peter Gerdin.

FOTNOT: Du kan läsa om Gerdins intressanta historia här:

https://www.gerdins.com/sv/aq

E.ON har vädersäkrat 91 procent av ledningarna i Kramfors kommun

November månad inleddes med en ordentlig storm. Träd föll på elledningar vilka kortslöts eller i vissa fall helt slog av ledningarna. Hundratals hushåll blev strömlösa och vissa kunder fick vänta länge på att få strömmen åter. 

Strömavbrotten till trots menar E.ON att de vädersäkringsprojekt som genomförts de senaste fem åren börjar ge resultat.

Sedan 2017 har över 80 miljoner kronor investerats för att få ett starkare elnät.

Nästa år ligger summan på dryga 30 miljoner.

– Vi ser att vårt arbete med att gräva ner kablar i marken, isolera luftledningar och bygga fler reservledningar ger resultat. Strömavbrotten blir både färre och kortare. Samtidigt kan vi inte bygga oss helt fria från problem, säger Björn Bäckstrand-Eriksson som är gruppchef för E.ON Energidistribution. 

Björn Bäckstrand-Eriksson. Foto: E.ON.

Lokalnätet – som är benämningen på de elledningar som går igenom samhällen och in till hushållen – är hela 237 mil långt i Kramfors.

91 procent av de ledningarna har nu vädersäkrats vilket är en hög siffra, men det finns fortfarande områden att jobba med. 

– Vi arbetar just nu med flera projekt i bland annat Ullånger, Lugnvik och Bollsta. Vi har som mål på E.ON att hela vårt elnät ska vara vädersäkrat senast år 2024.

– I Kramfors hoppas jag att vi når det målet tidigare än så, säger Björn. 

Foto: E.ON.

Ett starkare elnät möjliggör även anslutningar av laddstolpar för elbilar.

I Kramfors har E.ON i samverkan med kommunen installerat fyra publika laddstolpar och under hösten installeras även en snabbladdare och ytterligare två normala laddstolpar. Det skapar goda laddmöjligheter för den som går och funderar på en laddbar bil. 

SCA Bollstasågen bidrar till att Bollstabruks kulturarv vårdas

En privat donation till Bollstabruks Intresseförening har bidragit till några av de senare årens projekt på orten. Nu hedras personerna bakom donationen, Olof och Barbro Wiborgh, med en portal och lund.

Samtidigt finansierar SCA Bollstasågen utsmyckning och skyltar som berättar om Bollstabruks samhällets industrihistoria.

Olof Wiborgh är född och uppvuxen på Udden i Bollstabruk men bor sedan länge i Sundsvall. Hans starka band och kärlek till födelseorten gjorde att han och hans hustru Barbro för några år sedan skänkte en större summa pengar till Bollstabruks intresseförening.

– Det enda villkoret var att det skulle gå till sådant som är bra för Bollstabruk, säger Lars Sjödin.

Intresseföreningen har använt medel från donationen till olika saker de senaste åren.

– Vi har haft stor nytta av pengarna och vår tacksamhet till paret Wiborgh är stor.

Lars Sjödin, ordförande i Bollstabruks intresseförening.

Invigs under 2021

Barbro Wiborgh gick bort 2018 men Olof Wiborgh lever. Nu hedras båda genom att ett parkområde vid västra infarten till Bollstabruk, får en portal och en lund som uppkallas efter dem.

Wiborghslunden invigs under 2021 men redan under 2020 har flera träd planterats.

Kramfors kommun har bidragit med matjord till markberedningen.

– Vi har även gjort en del mindre grävjobb och kommer att sköta gräsklippningen vid lunden när den är klar, säger Kenneth Näsman, enhetschef för Kramfors kommuns tekniska avdelning.

Här är en skiss på hur Wiborghslunden kommer att se ut:

Skiss: WSP.

Vårdar kulturarvet

– Under våren, när tjälen har gått, kommer arbetet med Wiborghslunden att fortsätta. Då ska även belysning kopplas in. 

– Det här kommer att bli ett område för folk att söka sig till för att få lugn och ro, samtidigt som den kommer att ge genomfarten i Bollstabruk en ännu större ansiktslyftning, säger Lars Sjödin.

Inspiration till portalen är hämtad från arbetarbostäderna på Udden, där Olof Wiborgh växte upp.

SCA Bollstasågen bidrar med både pengar och arbetsinsatser. Wiborghslunden kommer att få ett antal informationsskyltar, som ska berätta om samhällets intressanta utveckling och industrihistoria

– Vi har sedan tidigare ett samarbete med Bollstabruks intresseförening, för att göra Bollstabruk attraktivare och en bra plats att bo på. 

– Tidigare i år medverkade vi till att uppföra utegymmet och nu samverkar vi för att förverkliga Wiborghslunden, säger Magnus Wikström, chef för SCA Bollstasågen.

Susanne Öberg driver eget – jobbar med jämställdhet inom skogsnäringen

Susanne Öberg, Bollstabruk, jobbade under 19 år för LRF. De sista sju som regionchef för Västernorrland och Jämtland. 

Sedan årsskiftet driver hon eget konsultbolag med inriktning på organisations-, ledarskaps- och affärsutveckling, där fokus ligger på jämställdhet och hållbarhet. 

– Det finns ett stort behov av kompetens inom dessa områden och jag har lång erfarenhet av att jobba med sådana frågor, säger hon.

Ett av de projekt hon är involverad i som processledare – tre år framåt – är ”Jämställdhet i skogsbranschen”. Det ägs av Länsstyrelsen Västernorrland med Region Västernorrland och skogliga aktörer inom länet som finansiärer.

– Cirka 85 procent av alla som är verksamma inom skogsnäringen i Västernorrland är män. Kvinnor väljer bort skogsbranschen, trots att de har högre utbildning och högre betyg än män. Det här vill vi ändra på.

Projektet jobbar bland annat med rekrytering, kommunikation och företagande. Målet är att fler kvinnor ska lockas till skogsnäringen, där de med sin höga kompetens kommer att vara stora tillgångar.

Jämställdhet och hållbarhet hade hög prioritet för Susanne redan under åren på LRF.

– Den resan vi gjorde tillsammans fram till dess att jag slutade var mycket lärorik. Metoo–rörelsen satte ljuset på problem som skapade insikter och förståelse för att många strukturer och organisationer måste förändras. Där kan jag bidra med mycket, säger Susanne som har stor nytta av det nätverk hon skapat under alla sina yrkesår.

Hon startade sitt företag Susanne Öberg AB ungefär samtidigt som Covid–19–utbrottet i början av året.

– Jag kände att jag ville prioritera att jobba med frågor som engagerar mig och med människor i rörelse, som ger energi och bidrar till en positiv utveckling. Sedan har jag en skogsfastighet som ger mig trygghet, säger hon.

Vid sidan av företaget sitter Susanne Öberg i ett antal styrelser och hon har en ambition att ta på sig fler styrelseuppdrag framöver.

– Även här kan jag bidra med en hel del tack vare min bakgrund. Jag tycker att det är genuint roligt att jobba för en positiv utveckling i företag och organisationer.

Susanne Öberg är sedan många år bosatt i Stensätter, Bollstabruk, och att flytta härifrån har aldrig varit ett lockande alternativ.

– Jag och mina barn trivs enormt bra här. Det finns bra barnomsorg och skola på orten, närhet till det mesta, vi har en fantastisk natur inpå knuten och barnen har spännande idrottsaktiviteter.

– Att starta eget var ett bra val för mig, för att både kunna ha allt detta kvar och att kunna styra mitt arbete och min tid på ett sätt som passar mig.

Entreprenören Mats Löfroth Årets ”Norrlandsbjörn” i Västernorrland

Entreprenören Mats Löfroth i Nyadal, Kramfors kommun, tilldelas Norrlandsförbundets utmärkelse ”Norrlandsbjörnen” för år 2020, med följande motivering:

 ”För sitt entreprenörskap och nytänkande kring utvecklingen av Hotell Höga Kusten och Björkuddens hotell och restaurang.

Norrlandsbjörnen har sedan 1953 delats ut årligen för förtjänstfulla insatser som gynnat Norrlands utveckling inom näringsliv och samhälle.

Utmärkelsen överlämnades under torsdagen av regionrådet Jonny Lundin över en kopp kaffe på Hotell Höga Kusten.

– Mats Löfroth är en banbrytare för utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten och med sitt företagande en förebild för många. En värdig ”Norrlandsbjörn”, kommenterar Jonny Lundin utmärkelsen.

– Otroligt kul och hedrande att bli tilldelad denna anrika utmärkelse! När man ser vilka andra som fått den genom åren så blir man onekligen stolt! Jag delar den med mina fantastiska medarbetare!, säger Mats Löfroth med anledning av utmärkelsen.

Bra utveckling för Elkedjan i Kramfors

Coronapandemin gör situationen tuff för många handlare. Elkedjan i Kramfors har dock upplevt ett bra år. Faktum är att omsättningen ökat med 25–30 procent.

– Jag är väldigt glad och även lite förvånad, säger ägaren Börje Carlsson.

Han var oroad i våras, när första vågen av covid–19 slog till.

– Då handlade väl tankarna mest om överlevnad för butiken…

Börje – som uppnått pensionsåldern men rätt nyligen utökade sina lokaler på Järnvägsgatan – har i stället fått uppleva hur kunderna ökat i antal sedan i våras.

– Jag är väldigt tacksam för kramforsbornas lojalitet mot mig som lokal handlare. Genom att gynna butikerna på orten och i hela kommunen ökar möjligheten att vi har ett bra utbud av varor och tjänster, även när allt normaliseras igen.

Han berömmer också den hänsyn som hans kunder visar både honom och varandra.

– Det är ingen trängsel och folk håller avstånd. Somliga väntar ute på gatan på sin tur. Jag kan tydligt känna att människor värnar om att hålla nere smittspridningen.

Elkedjan har utlämning av varor från DHL. Antalet paket som hanteras ökar stadigt.

– Men jag hoppas nu att invånarna i kommunen gynnar den lokala handeln under julhandeln, säger Börje Carlsson.

Allt fler företag ansluter sig till Kramkortet – just nu gratis anslutningsavgift

Allt fler företag i kommunen ansluter sig till presentkortet Kramkortet, skapat av Kramfors Handel.

– Just nu är det fri anslutningsavgift och man behöver inte vara medlem i Kramfors Handel för att kunna ingå i Kramkortet. Vi ansluter även dem som tillhör kommunens intresseföreningar och Höga Kusten Turism, säger Kramfors Handels verksamhetsledare Caroline Strindlund.

Coronapandemin försvårar situationen för många företag.

Julhandeln är en av årets viktigaste perioder för många branscher och Kramfors Handel hoppas att så många som möjligt av kommunens invånare, ska gynna den lokala handeln.

– Kramkortet är viktigt för oss. Det kan alla köpa och ge bort som present, antingen till nära och kära eller till anställda.

Kramfors kommun har gjort den insatsen två gånger i år, först inför semestern och nu igen, för att visa uppskattning för sina medarbetare och samtidigt stimulera den lokala handeln.

https://www.kramfors.se/kommun–demokrati/nyheter/nyheter—kommun–demokrati/2020-11-25-julgava-till-alla-medarbetare—och-heja-lokal-handel.html

– Vi är väldigt tacksamma för initiativet från Kramfors kommun och många företag köper också Kramkortet som julgåva, säger Caroline Strindlund.

Hon uppmanar nu mottagarna att använda sina Kramkort i år – ”intäkterna behövs verkligen för våra företag” – och ännu fler företag att ansluta sig till det.

– Bara under den senaste veckan har en handfull företag anslutit sig, bland annat flera i Nordingrå.

Här är listan över alla företag som just nu är anslutna till Kramkortet:

Bjärtrå: High Coast Destillery.

Docksta: ICA Nära Dockstahallen, Woody/Nylands Trä Docksta.

Kramfors: Anybody, Audio Video, BN:s Motor, Br. Häggkvist Bil, Ådalen III, Coop Kramfors, Dynäs Måleri, First Hotel Kramm, Guld–Carlsén, Hela Dig Höga Kusten, Henrikssons Blommor & Rum, Intersport, ICA Supermarket Kramfors, K Bygg Fresks, Kramfors Bokhandel, Kramfors Lantmagasin, Kronans Apotek, Kramfors Trädgård, KappAhl, Klippoteket/Carna & Co, Life Hälsobutik, Mama Opas Coffee, NC – Café & Lunchbar, Woody/Nylands Trä Kramfors, Optikern Kramfors, Polyfoto, Sportringen, Subway, Sundströms Bil, Synoptik Kramfors, Trend frisörer, You and me – din sko- & väskbutik, Wikströms Dam & Herr, Willys Kramfors.

Lunde: Colorama, Ådalens TV-service.

Norabygden: ICA Nära Strömmen.

Nordingrå: Blomsterhuset, Gårdsbutiken Själand, ICA Nära Nordingrå, Nordingrå Järn & Färg, Norrfällsviken rum & kök.

Nyadal: Hotell Höga Kusten.

Nyland/Sandslån: ICA Rosen Nyland, Nylands Järn, Unanders Motor, Veronicas Hårateljé Nyland, Woody/Nylands Trä Nyland.

Ullånger: Mjälloms Tunnbröd/deli 1923, Ullångers Blommor & Presenter.

På Kramfors Handels hemsida finns mer information och här kommer även nyanslutna butiker att uppdateras: http://kramforshandel.se

För företag som vill ansluta sig till Kramkortet, kontakta Caroline Strindlund, 073–834 39 12, e–post caroline.strindlund@kramforshandel.se

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.